Kv Idogheten I+II

Mitt emot Saluhallen ligger kvarteret Idogheten. Mittenhuset i raden mot Vallgatan byggdes ursprungligen som sockerbruk 1808, men har genomgått ett flertal genomgripande ombyggnader. Arbetet med ombyggnaden av dessa fastigheter har skett i två etapper. Den första etappen är den mindre delen mot Korsgatan, som byggdes om 1992. Projektet omfattade butiker och kontor.

Etapp två innebar återuppbyggnad efter en dramatisk brand som närmast totalförstörde hela huset. Vattenbegjutningen i släckningsarbetet skedde i minusgrader och höll på att förstöra stommar och träbjälklag. Under årens lopp hade mycket av ursprungsutseendet förvanskats och en av våra utgångspunkter var att försöka finna och förtydliga den ursprungliga arkitekturen. I denna strävan återupprättades bland annat en tvärgående passage genom huset, Torghallspassagen. Inom huset finns även den återställda Ölhallen 7:an, som är en av få återstående lokaler av denna sort. Förutom en återhållen fasadåteruppbyggnad har vi ägnat speciell omtanke åt utformningen av taklandskapet.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
1 600 m²
År
1992,1997
Uppdragsgivare
Bygg-Göta AB
Projektblad