Kv. Glidplanet 2 och 3

Strax utanför Örebros centrum växer en ny stadsdel fram. I Södra Ladugårdsängen erbjuds bostäder och service med rekreationsområden och sportanläggningar i ett naturnära läge.

Genom en flexibel detaljplan och aktiv samverkan mellan områdets aktörer har kommunen prövat ett nytt grepp för stadsplanering i Södra Ladugårdsängen. Områdets byggherrar och arkitekter har tillsammans format kvarterens volymer och gestaltning med utgångspunkt i ett ambitiöst gestaltningsprogram. Semrén & Månsson har tillsammans med Järngrinden projektutveckling och Mjöbäck entreprenad utvecklat ett av områdets första bostadskvarter om 146 bostadsrätter.

Ett vinkelhus i sex våningar är placerat längs gatan. Tillsammans med ett lägre gårdshus och två fristående lamellhus formas bostadsgården som öppnar sig mot en angränsande park i norr. Husen byggs i ljust tegel och bronsfärgad metall respektive gröna metallfjäll. I gårdens fruktlund finns ett gemensamt växthus för den odlingsglade och ett ”pool house” för bastubad. Bostäderna spänner mellan ett och fyra rum med kök, samtliga med generösa balkonger mot gata eller gård. Byggnaden projekterades enligt Miljöbyggnad Silver.

Bruttoarea
7000 m²
År
2015
Uppdragsgivare
Järngrinden, Mjöbäck Entreprenad
Projektblad