Kronhusgatan

På Kronhusgatan i Västra Nordstaden låg tidigare en till synes övergiven och tämligen fult sprängd bergsyta. Semrén & Månsson tog sig an frågan om hur man skulle kunna höja platsens värde ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Genom att en vinkelbyggnad placerades runt berget kunde det vackra stadsrummet kring Kronhuset och Kronhusbodarna fullföljas. Idén utvecklades tillsammans med SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, och fann sin nuvarande lösning genom en serie av workshops med arkitekter från Göteborgs stadsbyggnadskontor. 

Huset inrymmer 56 studentrum om i huvudsak 32 kvadratmeter i ett rum och kokvrå. Högst upp finns även några etagelägenheter på 45 kvadratmeter med egen terrass.

Yttre kanten av berget har avlägsnats vilket gett möjlighet till en klimatskyddad loftgång på vinkelhusets insida. Bergsytan har bearbetats med konturborrning och ytan, belyst av markstrålkastare, gör loftgångarna till ett spännande inslag i entrérummet. Kvarvarande berg kan nås från loftgångsystemet via spänger och fungerar som uterum. I berget finns sedan tidigare ett bergskyddsum vilket nu nås genom nybygget – något som innebar en utmaning i projektet. 

Bruttoarea
3100 m²
År
2004
Uppdragsgivare
SGS Studentbostäder
Projektblad