Kronhusgatan

På Kronhusgatan i Västra Nordstaden låg tidigare en till synes övergiven och tämligen fult sprängd bergsyta. Vi började fundera på hur man skulle kunna höja platsens värde ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Genom att placera en vinkelbyggnad runt berget kan det vackra stadsrummet kring Kronhuset och Kronhusbodarna fullföljas. Idén utvecklades tillsammans med SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, och fann sin nuvarande lösning genom en serie av workshops med arkitekter från Göteborgs Stadsbyggnadskontor.

Huset inrymmer 56 studentrum om i huvudsak 32 m2 i ett rum och kokvrå. Högst upp finns även några etagelägenheter på 45 m2 med egen terrass.

Yttre kanten av berget har avlägsnats vilket ger möjlighet till en klimatskyddad loftgång på vinkelhusets insida. Bergsytan har bearbetas med konturborrning och ytan, belyst av markstrålkastare, gör loftgångarna till ett spännande inslag i entrérummet. Kvarvarande berg kan nås från loftgångsystemet via spänger och fungerar som uterum. I berget finns sedan tidigare ett bergskyddsrum. Inrymningen till detta sker genom nybygget vilket komplicerade projektet.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
3100 m²
År
2004
Uppdragsgivare
SGS Studentbostäder
Projektblad