Klippan kontorshus II

Vid Älvsborgsbrons södra brofäste ligger stadsdelen Klippan, ett område präglat av äldre industribebyggelse som idag är mer eller mindre ombyggt till kontor, bostäder och hotell. På uppdrag av fastighetsbolaget KB Majorna har Semrén & Månsson utformat en tillbyggnad till tidigare Sjöfartsverkets byggnad, innehållande kontorslokaler på omkring 2000 kvadratmeter. 

Traditionellt tegel, balkonger och skuggbildningar i glas skänker liv åt fasaden i ett möte mellan tradition och modernism. Med fönster placerade i liggande band och ett stort glasparti som vänder sig mot inloppet till Göteborgs hamn skapas maximal utsikt mot älven. Rött tegel och en glasad länk sammanbinder tillbyggnaden med den ursprungliga byggnaden, men i övrigt skiljer sig byggnaderna åt och representerar var för sig sin tid. Invändigt förbinder ett trapphus de olika våningsplanen, som är utformade för att ge möjlighet till såväl kontorsrum av varierande storlek som öppna kontorslandskap.

Tillbyggnaden stod färdig 2017.