Klippan kontor

Vid Älvsborgsbrons södra brofäste ligger stadsdelen Klippan, ett område präglat av äldre industribebyggelse som idag är mer eller mindre ombyggt till kontor, bostäder och hotell. Trots att området är ett kulturreservat ville Klippan kulturfastigheter, som äger byggnaderna, fortsätta att utveckla och förtäta området. Semrén & Månsson fick uppdraget att utforma ett kontorshus som även var tänkt att fungera som entrébyggnad till området.

Traditionellt tegel, skalförskjutna takkupor, uppskurna fönster samt balkonger som ger liv åt fasaden är några av ingredienserna i fastigheten där tradition möter modernism. Huset är likt en nutida variant av en äldre granne som återfinns strax söder om kontorshuset. Form, volym och taklutning är desamma men i övrigt utgör den nya byggnaden en modern pendang. Kontorshusets fönster är placerade i liggande band mot det svarta teglet och de stora takkuporna är uppglasade. Gaveln mot norr är helt i glas för att ge arbetsplatserna maximal utsikt mot älven. Invändigt förbinder interntrappor de olika våningsplanen, som i sin tur är ritade för att ge möjlighet till såväl kontorsrum av varierande storlek som öppna kontorslandskap.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
1 600 m²
År
2006
Uppdragsgivare
Klippan kulturfastigheter
Projektblad