Klippan bostäder

I väster, intill Älvsborgsbrons fäste, ligger Klippans Kulturreservat. Området har brukskaraktär med högresta tegelbyggnader och branta tegeltak. Klippan ingår i ett promenad- och rekreationstråk som sträcker sig ända utifrån Nya Varvet i väster via Rosenlund och in till Lilla Bommen i centrum.

Bostadsrätterna är ritade för Klippans Kulturfastigheter och ligger mellan Älvsborgs gamla fästningsruin och Oscarsleden. Bebyggelsen består av lamellhus i tegel, som med sina enkla och branta tak ansluter till den befintliga bebyggelsen i omgivningen. En länga i två plan med kontor/hantverkslokaler av trä skärmar av Oscarsleden. På gården som bildas mellan dessa husformationer ligger tre punkthus av annan karaktär, med ljusa putsfasader. Gårdens nivåer ansluter till omgivande marknivåer.

Huvudmotivet i lägenhetsplanerna är ett stort rum med integrerat kök varifrån man når balkongerna som är orienterade i sydostligt/sydvästligt läge. En rymlig hall i mitten av lägenheten fungerar som nav till övriga rum och entré.

Den branta taklutningen ger utrymme för en lägenhetslösning i två plan. Denna etagelägenhet blir härigenom något större än genomsnittet. Takkupor står på takfoten och ger ljus till det nedre våningsplanet, medan takfönster ger ljus till de övre planet.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
22 400 m²
År
2006
Uppdragsgivare
Peab, Klippan Kulturfastigheter
Projektblad