Kaninen

Vid korsningen Sveagatan och Engelbrektsgatan i Varberg planeras ett nytt flerbostadshus med totalt 25 lägenheter av varierande storlek. Här lockar det enkla boendet med närhet till både stadskärnan och centralstationen.

Byggnaden är placerad för att inordna sig i den befintliga stadsstrukturen men blir ändå en målpunkt i området med sina fyra våningar och inredd vind. Det varmgula teglet harmonierar med omkringliggande byggnaders kulörer samtidigt som murade detaljer ger huset en egen karaktär. Mot stadssidan får huset en tydlig rytm genom två burspråk, murade i stapelförband, medan gårdssidan mot söder fylls med terrasser, uteplatser och balkonger. På den gemensamma gården finns utrymme för grill, lek, odlingslådor och cykelvård. Låga tegelmurar och planteringar skapar en naturlig gräns mellan det privata och det publika.

Under projekteringsfasen av projektet har Semrén & Månsson haft en utvidgad roll som både arkitekt och projekteringsledare vilket skapat goda förutsättningar för helhetstänk kring byggnadens alla delar och brett samarbete med konsulter och beställare. Beställare och byggherrar är en bolagsgrupp som ägs av de lokala aktörerna Turessons Bygg, Varbergs Stenfastigheter och Magnus Andersson fastigheter.

Adress
Kontaktperson
Hanna Mangs
Bruttoarea
2700 m²
År
2019
Uppdragsgivare
Varbergs Stenfastigheter AB M.fl.
Projektblad