Kämpegatan 5 – interiör

Semrén & Månsson har sedan 2010 arbetat med industrifastigheterna i kvarteret Bronsen i Gullbergsvass. Först ut var det ombyggda tobakslagret Pagoden, som år 2012 fick Per och Alma Olssons pris för Göteborgs bästa byggnad. Därefter följde det kulturminnesmärkta grannhuset, som både exteriört och interiört förvandlats från lager och småverksamheter till en modern kontorsfastighet. 

Samtliga plan har omdisponerats till attraktiva kontorslokaler, med ny central entré från gatan och tillhörande trapphus med genomgång till den privata gårdssidan och dess framtida verksamheter. Entréplan innehåller större verksamhetslokaler med möjlig angöring direkt från gatan, medan vindsplanets hela volym har ombesörjts med nya takkupor, takfönster och delvis uppbyggda golv för utblickar och dagsljusinsläpp. Övriga plan har genomgående små yteffektiva kontorslokaler med likartad dispositon – små pentryn, mötesrum och öppna landskapsdelar – för en rationell byggprocess. 

Stor omsorg har lagts på att framhäva fastighetens ursprungskaraktär genom materialval, detaljer, belysning och rumsindelningar. Byggnadens  karaktäristiska betongpelare accentueras genom kulörval, snickerier och rumsproportioner. Även kompletterande inredningselement som träullit, spotlight och speglar, tillsammans med trapphusets nya  ståltrappa  med stark industriell närvaro, lyfter fram byggnadens karaktär på ett förtjänstfullt sätt.

Bruttoarea
7500 m²
År
2019
Uppdragsgivare
ByggGöta Göteborg AB
Projektblad