KÄMPEGATAN 10

Semrén & Månsson har sedan 2010 arbetat med industrifastigheterna i kvarteret Bronsen i Gullbergsvass. Först med det ombyggda tobakslagret Pagoden, som år 2012 fick Per och Alma Olssons pris för Göteborgs bästa byggnad, följt av en omfattande renovering av det kulturminnesmärkta grannhuset som omvandlas från lager/småverksamheter till en modern kontorsfastighet.

Nu pågår arbete med den tredje etappen i området där ytterligare en q-märkt byggnad skall renoveras men även byggas på med två våningar. Med erfarenhet och lärdom från de tidigare projekten, i nära dialog med beställaren och med stark känsla för hela kvarterets utveckling har även detta projekt goda förutsättningar för att utvecklas till en vacker och hållbar byggnad i denna spännande miljö. 

De befintliga våningarna har en välbevarad fasad mot Kämpegatan som varsamt kommer att renoveras, utan åverkan på dess uttryck. Påbyggnaden blir ett tillägg som rimmar väl med det befintliga och där det nya blir svårt att skilja från det äldre. I nära samarbete med byggnadsantikvarie och stadsbyggnadskontoret, ligger fokus på att bevara den starka industrikaraktären och addera element som stämmer överens med det historiska, i såväl dimensioner som material. Till exempel genom val av koppartak som samspelar med omgivande tak samt byggnadens skala i relation till husen omkring.   

Kontaktperson
Jens Ragnarson, Titti Hosa
Bruttoarea
7500 m²
År
2018
Uppdragsgivare
BYGG-GÖTA
Projektblad