Källhuset, kontorshus i Gårda

I norra Gårda planeras ett nytt kontorshus som med sin industriella karaktär tar fäste i den befintliga stadsbilden, samtidigt som det har sin alldeles egna personlighet. Byggnaden utformas med flexibla och yteffektiva lokaler för en variation av kontor och mötesrum, och i gatuplan finns plats för exempelvis en utställningslokal eller en gemensam lounge för hyresgästerna.

Tanken är att kontorshuset med sin skala och höga detaljeringsnivå ska bidra till utvecklingen av ett dynamiskt och attraktivt Gårda. Mot gatan gestaltas byggnaden med en fasad i tegel, fönster med metallspröjs, smidesdetaljer och en sockel i terrazzo. Genom en portal från gatan nås en japansk trädgård som ramas in av en tegelmur mot grannfastigheten, och från de två översta planen når man väl tilltagna terrasser i solläge.

Källhuset ska möta både morgondagens förväntningar på en modern arbetsplats och kraven på hållbarhet, tillgänglighet och flexibilitet. Som ett led i detta kommer byggnaden att miljöcertifieras med BREEAM.

Bruttoarea
1900 m²
År
2016
Uppdragsgivare
Platzer Fastigheter
Projektblad