Kadetten

På anrika Karlbergsvägen i Vasastan i Stockholm har Semrén & Månsson ritat ett nytt flerbostadshus med genomgående mycket höga boendekvaliteter. De två byggnaderna har var sin unik identitet, men har samtidigt ett släktskap i form och volym – den östra med en fullmurad tegelfasad mot gatan utformad likt ett högrest elegant rutnät med nischer och franska balkonger; den västra med putsad fasad och en överhög sockelvåning i natursten.

I såväl färgsättning som materialval ligger fokus på hållbar gestaltning och anpassning till omgivande kulturhistorisk kontext. Husen har indragna balkonger/loggior i två lägen samt franska balkonger mot Karlbergsvägen. Tegelhuset utformas med brutet tak i mörk plåtbeklädnad medan putsvolymen har platt tak och inrymmer bostadsrättsföreningens gemensamma, gröna takterrass. Mot gården får bägge volymerna putsad fasad i två olika men närliggande kulörer som samspelar med kvarterets övriga gårdsfasader i ljusa, jordnära toner.

De 85 lägenheterna är mellan 50 och 360 kvadratmeter och är inredda i samarbete mellan Semrén & Månsson och inredningsstylisten Lotta Agaton. Samtliga lägenheter har balkong och flertalet har även fönster i två väderstreck och generösa balkonger mot bostadsgården i söder.

Kontaktperson
Jakob Luttinger
Bruttoarea
8942 m²
År
2017
Uppdragsgivare
Patriam