Juvelkvarnen

Juvelkvarnsområdet vid det gamla varvsområdet Eriksberg ingår i kommunens bevarandeprogram. Semrén & Månsson arbetade med projektet sedan början av 2000-talet då kvarnverksamheten lades ner och en omvandlingsprocess från fabrik till bostäder påbörjades. Resultatet blev spännande lägenheter med tjocka väggar i massivt tegel i en unik kulturmiljö.

Kvarnverksamheten startade 1914 då AB Mårten Perssons Valsqvarn uppförde områdets första tre byggnader. År 1925 togs dessa över av KF som sedan drev kvarnen fram till 2001 då verksamheten lades ned. Semrén & Månsson fick i uppdrag av JM AB att planera för bostäder i de gamla fabriksbyggnaderna och en ombyggnation startade år 2005. Kvarnverksamhetens långa historia och organiska utveckling med till- och påbyggnader hade resulterat i en alltför tät struktur för att möjliggöra bostäder i området. Delar fick rivas för att släppa in dagsljus i bostäderna samt möjliggöra bostadsgårdar mellan husen.

Två av de stora tegelbyggnaderna från 1914, Magasinet och Kvarnen, har på ett varsamt sätt byggts om och inretts med lägenheter i olika storlekar, prydda med tegelfasader i fönstermurning och balkongräcken av förzinkat smide. Ytterligare ett flerbostadshus har inordnats på området, ett högrest punkthus på 16 våningar. Sammanlagt inryms runt 260 lägenheter i Kvarnenområdet.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
30 000 m²
År
2005-2013
Uppdragsgivare
JM AB
Projektblad