Hernhutaren

Huset i hörnet av kvarteret Hernhutaren på Kungsportsplatsen i centrala Göteborg uppfördes runt 1860. Det är en klassisk adress som huserat såväl ägaren till Meeths varuhus som GPs redaktion och tryckeri.  Semrén & Månsson har för Wallenstam ritat en ombyggnad där husets befintliga plåttak ersätts med ett glastak med grafisk randning som ger en modern, ljus kontorsmiljö. Med ett sammanhållet uttryck och tydlig koppling till det ursprungliga blir det nya taket ett tillägg med modernt anslag som bidrar till att stärka byggnadens identitet.

Utgångspunkten för projektet har varit att omvandla byggnaden till en attraktiv kontors- och handelsfastighet som genom en helhetssyn åstadkommer en låg total energianvändning.  Interiört ger den nya taklösningen en ljus kontorsmiljö som öppnar sig mot den omgivande staden. Gårdshuset breddas för att optimera ytorna för verksamheten och skapar samtidigt ett spännande gårdsrum.

Projektet uppfyller kraven för miljöbyggnad silver och inflyttning i huset är satt till våren 2015. Danske Bank kommer att sitta i största delen av huset, med kundkontor i bottenvåningen mot Östra Hamngatan. Skobutiken Karltex har redan flyttat in, Apoteket Kronan flyttar in till julen 2014.

Bruttoarea
3100 m²
År
2014-2015
Uppdragsgivare
Wallenstam
Projektblad