Haninge Life

I Stockholms Läns Landstings "Framtidsplan för hälso- och sjukvården" understryks behovet av en mer sammanhållen vårdkedja där specialistvården på ett nytt sätt måste samverka med primärvården i integrerade helhetslösningar så att vården kan flytta närmare invånarna. Tanken är att en stor del av sjukvården kan utföras utanför akutsjukhusen om det erbjuds specialistcentrum.

I Haningeterrassens norra del uppförs en byggnad som inrymmer Hälsohus/Specialistcentrum samt annan hälsorelaterad verksamhet. Specialistcentrum är strategiskt beläget vid torget där resenärer med buss och pendeltåg rör sig. Byggnaden, med sin profil av hälsovård och friskvård, innehåller även olika typer av handel som ger området ett bra serviceutbud både för de resande och boende. Byggnadens skala och volym bryts upp och gestaltas i relation till Hälsotorget och bostadskvarteren. Exteriören synliggör husets verksamhet ger ett öppet och välkomnande uttryck. Detta blir områdets vardagsrum med plats för möten och aktiviteter. Haninge Lifes interiör är ljus, frisk och välkomnande. Besökaren står i fokus och miljön är lättorienterad och öppen i en miljö där vård möter service, handel och kultur - en hållbar och mänsklig mötesplats.

I Haninge finns möjligheten att utveckla ett attraktivt projekt på 45 000 kvm som riktar sig mot framtidens lösningar inom hälso-, sjuk- och äldrevården. Haninge Life kommer att bli en mötesplats med ett brett utbud av service och verksamheter.

 

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
45 000 m²
År
2012
Uppdragsgivare
Sveanor Fastigheter AB
Projektblad