Hageby Centrum

Hageby Centrum ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Centrat byggdes 1966 och är ett av landets första köpcentrum.

Hageby Centrum ägs av Steen & Ström Sverige AB. De satsar nu på att genom en om- och tillbyggnad göra Hageby Centrum till Östergötlands största och modernaste köpcentrum med över 100 butiker, vilket är en fördubbling av dagens antal. Köpcentrat ligger mycket strategiskt där Söderleden möter E22, två viktiga trafikleder i Norrköpingsregionen. Norrköpings kommun planerar dessutom att utöka spårvägen söderut, vilket också ger en ny hållplats vid Hageby Centrum. Projektet kommer att innebära en förnyelse och ansiktslyft för hela stadsdelen Hageby, som under lång tid levt med ett något skamfilat rykte.

Semrén & Månsson ansvarar för projekteringen i samarbetet med totalentreprenören NCC, och har också ansvar för ett antal hyresgästanpassningar. Tillsammans med Evenden (kommersiella arkitekter) från Köpenhamn tar vi fram koncept för alla publika delar av byggnaden. Vi samarbetar också med White arkitekter i Linköping som har svarat för en del av koncept, utformning och hyresgästanpassningar.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
45 000 m²
År
2010
Uppdragsgivare
Steen & Ström Sverige AB
Projektblad