Gråskär, hotell i Skärhamn

Gråskär är ett nytt hotell med unikt läge i Bohusläns skärgård, längst ut på piren i Södra Hamnen i Skärhamn. Hotellet kommer att ligga granne med Nordiska Akvarellmuseet och är tänkt att inrymma spa, konferens och restaurang. En satsning som både möter behovet av fler övernattningsmöjligheter på Tjörn och blir ytterligare en god anledning att besöka Skärhamn.

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i Skärhamns historia med sjöfart och fiskeindustri. Byggnadens formspråk knyter an till såväl fartygens proportioner, master och tågverk som lutfiskberedningens karaktäristiska torkställningar med tusentals hängande spillångor. Inspiration kommer även från engelska pirar som svävar över havet och tar vara på mötet mellan hav och land.

Runt hotellet ska både lokalbefolkningen och tillresande kunna nyttja och njuta av kvaliteter i form av utsikt och promenadstråk. Promenaddäcket längs hotellet trappar sig ner till vattnet på flera ställen vilket ger möjligheter till havsbad, solbadande och angöring med båt.

Bruttoarea
10000 m²
År
2018
Uppdragsgivare
Conventibus
Projektblad