Geovetarcentrum

Geovetarcentrum är ett projekt som vi ansvarat för från detaljplan fram till bygguppföljning. Projektet präglas av kraftiga nivåskillnader, vilka har lett till att huset har tre entréer på tre olika nivåer. Dessa har byggts samman av ett inre klimatskyddat rum där både personal och elever har sina uppehålls- och vistelsezoner.

Byggnaderna är organiserade så att man i nedre planen har grundutbildning och i de övre forskning och administration. Institutionernas bibliotek har en intressant precisionssågad bergvägg, som valdes av arkitektoniska skäl men som blev minst lika uppskattad av de sakkunniga geologerna inom institutionen. Denna bergvägg används idag som referens- och studieobjekt för nyinskrivna studenter.

Exteriört är byggnaden uppförd i gult tegel med en rad travesteringar och hänvisningar till Guldhedens 40-talsarkitektur.

Arkitektkontoret utförde även en tidigare etapp för delar av geovetarcentrum. Denna del är en påbyggnad av ett befintligt p-hus med en samtidig omarbetning av dess fasader. Denna ombyggnadsdel ingår idag i geovetarcentrum och utgör glasgårdens västra sida.

 

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
11 000 m²
År
1992-1995
Uppdragsgivare
Platzer Bygg AB
Projektblad