Gasverket

Projektet är ett idéförslag för en markanvisningstävling som kontoret har utvecklat tillsammans med Atrium Ljungberg AB och Einar Mattsson Projekt AB. Förslaget omfattar det befintliga fastighetsbeståndet samt delar av kringliggande byggrätter som ännu inte är detaljplanelagda.

Projektets ambition är att genom mångfald och variation förädla ett möte mellan historia och framtid. Målsättningen är att utveckla området till en tät stadsväv med ett flöde av människor, profilskapande omgivningar och inspirerande grannar. Tydliga stråk och målpunkter formar kvarter och väver samman gammalt och nytt till en upplevelserik promenad för alla som bor, arbetar, turistar och flanerar i området. Genom att koppla kulturscenen i Gasklockorna med hamn och tunnelbana placeras Gasverksområdet längs en naturlig linje. En kritisk massa av bostäder och arbetsplatser skapar stora flöden - en förutsättning för livskraftiga verksamheter. Kulturen bidrar till att utveckla en kreativ och dynamisk miljö. Gasverksområdet sys ihop med Värtan och Ropsten, samtidigt som Hjorthagen välkomnas via genvägar och en ny stadsgata. Djurgårdens unika natur och Värtans vatten förstärker områdets kvaliteter. Dygnet och årstider bjuder på naturliga variationer och attraktioner - att träffas, äta, handla och ta ett dopp. T-bana och övrig kollektivtrafik är startpunkt för promenader, arbetsdagar och utflykter och samtidigt en förutsättning för ett starkt fungerande näringsliv.

Kontaktperson
Magnus Månsson
År
2012
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg AB, Einar Mattsson Projekt AB
Projektblad