Frölunda Närsjukvårdscentrum

Uppdraget med Frölunda Närsjukvårdscentrum tar avstamp i en politisk ambition att skapa bättre vård genom sammanhållna vårdprocesser mellan olika vårdgivare, bl a Frölunda Specialistsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Primärvården. Patienten ska vara i fokus, och ledorden i projektet har varit hälsa och förebyggande vård.

För att göra vården mer tillgänglig och utåtriktad länkas Frölunda Närsjukvårdscentrum ihop med köpcentret Frölunda Torg så att ett gemensamt torgrum skapas. Här finns en gemensam reception och lokaler för mer publik verksamhet och hälsoinformation. Det höga torgrummet underlättar orientering vidare in i närsjukvårdscentrat.

Frölunda Närsjukvårdscentrum innehåller en mängd olika funktioner som vårdcentral, lab, många olika specialistmottagningar, bild- och funktionsmedicin, operationsavdelning, vårdavdelning och ett sammanhållet plan med barnmottagningar.

Ny- och ombyggnaderna är anpassade för både dagens och framtidens behov genom att vara flexibla och funktionellt optimerade. Utöver de välstuderade vårdlokalerna har stort fokus lagts på den gemensamma miljön. Med en hög grad av samutnyttjande lokaler uppnår man yteffektivitet och skapar gränsöverskridande rum där olika verksamheter och kompetenser möts.

Ett flertal ljusgårdar underlättar orientering och ger ljusa lokaler. Interiört finns ett stort inslag av naturliga och hållbara material; fasaderna mot torgrummet är träklädda. De yttre fasaderna lånar delvis material från omgivande byggnader och tillför dessutom ett nytt uttryck med en stor utkragad volym med dubbelglasfasad, delvis solcellsbelagd. Överst på nybyggnaden skapas en större takterrass.

 

Kontaktperson
Anna Lund
Bruttoarea
27 000 m²
År
2014
Uppdragsgivare
Diligentia/Västfastigheter
Projektblad