FASTIGHETSÄGARNA

När Fastighetsägarna flyttade till nya lokaler efterfrågades en modern och dynamisk arbetsplats, en interiör som avspeglar företagets varumärke och arbetsmetoder.

I entrén möts besökaren av en öppen reception, lounge och närliggande konferensrum. Formspråket är enkelt och funktionellt med lekfulla detaljer. En subtil användning av företagets profi lfärger, turkost och orange, håller samman interiören och skapar igenkänning för Fastighetsägarnas kunder.

Planen är tydligt zonerad för att särskilja kundmöten och representation från det interna arbetet. Små, effektiva kontorsrum kantar en uppglasad korridor vars dimensioner är väl tilltagna för att uppmuntra till spontana möten. Golven är genomgående belagda med industriparkett i ek och väggarna är krispigt vita mot svarta fönsterpartier.

Adress
Lilla Bommen, Göteborg
Bruttoarea
800 m²
År
2014
Uppdragsgivare
Eklandia Fastighets AB
Projektblad