Emigranten Göteborg

Amerikahuset ligger centralt i Göteborg, i länken mellan utvecklingsområdet kring Järnvågsgatan och Majorna i väster. Till den gamla byggnaden i 1920-talsklassicism, färdigställd 1925, har Semrén & Månsson fogat en tillbyggnad, Emigranten, med flexibla och yteffektiva kontor och lokaler fördelat på sex våningar. Fastighetsägare är Castellum.

Amerikahuset tjänade i sin ungdom som personalbostäder, kontor och tvätteri för rederiet Svenska Amerika Linjen. Från början fanns en intention att skapa en större byggnad som fyllde hela kvarteret åt öster, men då detta aldrig blev av har byggnaden i dag en avhuggen karaktär. I och med tillbyggnaden får Amerikahuset till sist en värdig avslutning med en tydligare sida åt innerstaden. 

Den symmetriska tegelbyggnaden med rationell fönstersättning ger ett stilrent, lugnt och tidlöst uttryck. Stora kvadratiska fönster, omgivna av en tegelram, ligger djupt indragna och möjliggör yttre solavskärmning samtidigt som de ger en vacker skuggverkan. Bottenvåningens höga glaspartier ger förutsättningar för en levande bottenvåning, och huset viker också in en aning för att ge plats för en mindre uteservering mot söder. I kontrast till den strama tegelarkitekturen står en indragen takvåning, där glas och gröntonad sträckmetall plockar upp uttrycket från den äldre byggnadens koppartak. Denna glasfasad övergår också till fasaden mot den nya gården med entréer, cykelparkeringar och sittplatser.

Bruttoarea
5000 m²
Uppdragsgivare
Castellum
Projektblad