Danska vägen

Efter millennieskiftet, i en tid präglad av lågkonjunktur och slopade statssubventioner, var det få som ville bygga hyresrätter. Semrén & Månsson tog då initiativ till att utveckla hyresrätter i egen regi, vilket resulterade i markanvisning i stadsdelen Lunden i Göteborg. Markanvisningen, på ca 200 lgh, fordrade att projektet fördelades mellan flera parter, så vi sökte upp och slöt samarbetsavtal med JM (86 lgh) och Tuve Bygg AB (34 lgh).

Projektet innebär ett helhetsgrepp som förutom arkitektrollen ger oss möjlighet att anta och utforska både byggherrens och förvaltarens perspektiv och roller. Dessa nya positioner och verktyg ger oss tillfälle att själva styra projektmetodiken i strävan efter att bygga hyreslägenheter som är kostnadseffektiva utan att tumma på boendekvaliteten. Vi vill bevisa att det är möjligt att mura upp ett riktigt tegelhus, lägga in kalkstensgolv och kosta på ekdetaljer utan att hyresnivån blir lidande! Längs Danska Vägen placeras huslängor i gult tegel med branta sadeltak som på ett modernt och lågmält sätt reflekterar Lundens arkitektur till form, skala och materialitet. I en backe bakom dessa ligger två punkthus med ett gemensamt parkeringsgarage som förbinder alla hus i källarplan. Ovanpå detta ligger en gemensam innergård i markplan.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
5 360 m²
År
2004-2013
Uppdragsgivare
Magnus Månsson Fastigheter AB
Projektblad