CHALMERS NATURVETARGÅRDEN

Semrén & Månsson har arbetat med inredningskoncept och lay-out i projektet Naturvetargården på Chalmers Gibraltargatan. Projektet knyter samman lokaler för flera inriktiningar på Chalmers för att förstärka såkallade styrkeområden - områden mellan de traditionella institutionerna där den mest innovativa forskningen ofta sker. Uppdraget har omfattat gestaltning av sådana kontaktytor och mötesplatser samt mer traditionella personalutrymmen. 
    
Vi har strävat efter att skapa en funktionell, flexibel och modern inedning som inbjuder till spontana möten, grupparbete, självstudier och avkoppling. De befintliga lokalerna är sammansatta av hus i tegel och puts från olika epoker. För att knyta samman och samtidigt accentuera husens tillgångar har vi arbetat med ett neutralt svart-vitt anslag kompletterat med starka accentkulörer. Semrén & Månsson har arbetat fram till systemhandling.

Adress
Chalmers, Göteborg
Bruttoarea
3100 m²
År
2013
Uppdragsgivare
Chalmers Fastigheter
Projektblad