BRF Solterrassen

Projektet Solterrassen i Solsidan omfattas av en om- och tillbyggnation av ett flerbostadshus i två våningar, uppfört i tegel, puts och sten av de välrenommerade bröderna Ahlsén år 1954. Det befintliga huset på Skyttevägen byggs om till 21 lägenheter och radhus. Samtliga bostäder är vända mot söder med generösa balkonger och uteplatser. Högst upp i huset uppförs sex exklusiva vindsvåningar med sovloft och takterrasser.

Uppdraget har handlat om att bevara den befintliga strukturen samt att utöka byggnadens volym. Takets upphöjning till en 45°-lutning och tillägget av takkupor öppnade möjligheten för en ny karaktärsfull våning. Fasadomvandlingen från tegel till ljus puts, med inslag av trä vid fönstren, ger huset ett nytt tilltalande yttre och är samtidigt en vidareutveckling av husets eleganta och tydliga formspråk.

Höjdskillnaden i mark mellan byggnadens fram- och baksida har gett möjlighet att skapa radhus med egna trädgårdar. De uppglasade lokalerna i gatuplan ger huset ett öppet och välkomnande uttryck vid infarten till Solsidan och kommer att inhysa ett varierat serviceutbud för de boende i området. Ambitionen genom projektet har varit att behålla det befintliga husets unika karaktär och samtidigt skapa ett modernt boende.

Visualiseringar: Carbonwhite

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
2300 m²
År
2011-
Uppdragsgivare
Skyttevägen Fastighstutveckling AB
Projektblad