Blåsenhus

2009 bjöd Akademiska hus och Uppsala universitet in fyra kontor att delta i ett parallellt uppdrag för en ny kontors- och utbildningsbyggnad i Uppsala. Ett kontor från varje nordiskt land blev inbjudna. Semrén & Månsson fick äran att representera Sverige.

Vårt förslag grundar sig på en semiotisk analys av Uppsala stadsstruktur och ger oss underlag och intäkt för att bygga högt, lika högt som närliggande Carolina Rediviva. Administrationsbyggnaden placeras vid ett torg som ökar projektets monumentalitet och som även blir en mittpunkt i Uppsalas Universitets “Kunskapsstråk”. Från den högre skalan fortsätter byggnadsstrukturen ner till en tvåvåningsskala för att möta de befintliga hushöjderna i områdets nedre del. Som besökare kan man passera genom bygganden och på så sätt ta del av byggnaden och dess starka centrala rum, vilket gör att byggnaden ingår i ett öppet demokratiskt samhälle. Hela bygganden präglas av en underliggande rationell kontorsstruktur som täcks av en fasad-tak-fasad svepning i rostgenombrutet skiffer. Under 2010 genomfördes etapp 2 i detta parallella uppdrag med oss och 3xN som de två kvarvarade kontoren. Vårt förslag bearbetades efter det nya lokalprogrammet som Akademiska hus hade tagit fram och innehöll denna gång bla. en ny stor aula för drygt 600 personer. Aulan fick i vårt förslag en egen byggnad då vi såg den som en större tillgång för området om den var friliggande, centralt beläget på tomten och dessutom på en plats som tydliggjorde den passage genom området som vi redan i första förslaget använde som grundidé. De två huskropparna fick ett tydligt släktskap i material och volym.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
35 000 m²
År
2009/2010
Uppdragsgivare
Akademiska Hus & Uppsala University
Projektblad