Armatec

Armatec är ett ungt, innovativt företag som utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik. För att möta företagets krav och önskemål på en modern och funktionell arbetsplats har Semrén & Månsson i nära dialog med brukarna utformat ett helhetskoncept med funktioner och produkter som speglar användarnas behov. 

I utformandet av entrévåningen har fokus legat på att möjliggöra en god exponering av företagets produkter. Entrévåningen står i god kontakt med reception, lounge och pausytor, medan ett centralt placerat trapphus helt i massivträ utgör navet i byggnaden och fungerar inte bara som en transportväg, utan även som plats för spontana möten. Härifrån sprider sig arbetsplatser och mötesrum över andra och tredje våningen. 

Behovet av varierade arbetsplatser har varit en viktig del av projektet, och informella mötesplatser har därför varvats med slutna konferensrum, projektbord och större landskapssittningar. Färgsättningen går i olika nyanser av turkost med genomgående gula och orange accentdetaljer. I entréplanet har golvet fått en karaktäristisk mönsterbildning med färgad klinker. Detta är ett återkommande inslag i interiören där klassiska möbler blandas med expressiva lekfulla belysningsarmaturer och detaljer.

Bruttoarea
2200 m²
År
2016
Uppdragsgivare
Platzer
Projektblad