Almedals fabriker

Almedalsfabriker ligger utefter Mölndalsån, strax söder om centrala Göteborg. Semrén & Månsson påbörjade arbetet med Almedalsfabriker under 2001. Uppdraget var att rensa, rusta upp och komplettera det gamla industriområdet och omvandla det till ett område med en blandning av kontor och andra verksamheter.

Tillsammans med byggnadsantikvarier tog vi fram en plan för upprustning och en vision för områdets utbyggnad. Konceptet bygger på att byggnader av stort antikvariskt värde bevaras, mindre viktiga byggnader rivs och nya byggnader i mer nutida arkitektur och struktur tillförs området. Efter en inledande rivningsfas har de befintliga byggnaderna renoverats en efter en. En del detaljer är återskapade men många nya tillägg är synligt moderna och nutida i sin utformning. Området rymmer diverse olika kontor och verksamheter. Vår inredningsavdelning har tillsammans med flera hyresgäster tagit tillvara på den industriella karaktären även invändigt i byggnaderna och samtidigt försökt skapa moderna arbetsplatser av skiftande sort. Nu påbörjas arbetet med att komplettera området med helt nya byggnader som ska avsluta omdaningen från ett industriområdet till ett modernt kontor- och arbetsplatsområde.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
4 000 m²
År
2001
Uppdragsgivare
Wallenstam
Projektblad