Alfons Åbergs Kulturhus

Alfons Åbergs barnkulturhus kommer att inrymmas i den gamla Fröhandeln i den anrika Trädgårdsföreningen i Göteborg. Det nya kulturhuset blir en byggnad där barn kan klättra, kliva och själva vara i Alfons Åbergs värld, i form av bekanta scenografi er baserade på böckerna.

Fröhandeln har ett högt kulturhistoriskt värde och utgör en viktig del i Trädgårdsföreningens historia. Byggnaden, ritad av arkitekten Victor von Gegerfeldt, uppfördes 1875 och har genomgått några om- och tillbyggnader genom årens lopp. Dock finns många ursprungliga och tidstypiska delar kvar av huset. Fröhandeln är också byggnadsminne vilket innebär att förvanskning utvändigt och invändigt inte få ske.

Av högt värde är inte bara planlösningen, äldre byggnadsdetaljer utan också den fasta och lösa inredningen i form av bevarade frölådor, skänkskåp och kassadiskar. Fröhallen, där fröer förvarades i frölådor utgör utställningens huvudrum. Här samspelar de bevarandevärda frölådorna med de nya scenografi ska tilläggen. I anslutning ligger även ett teaterrum med scen och en ny utvändig terrass i solläge mot kanalen.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
800 m²
År
2011
Uppdragsgivare
Stiftelsen Alfons Åberg Kulturhus
Projektblad