Vi är heltänkare

Semrén & Månsson är i dag omkring 170 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm, Ryssland och Polen. Vår gemensamma drivkraft är att skapa balans och synergier mellan form, teknik och ekonomi. Genom att arbeta lika engagerat med de ekonomiska och tekniska förutsättningarna som med de formmässiga vill vi genomlysa projektens fulla potential.  Det är där vi tror att den bästa arkitekturen uppstår.

Vi arbetar i ämnesspecialiserade studior i nära dialog med våra beställare för att skapa arkitektur som håller över tid – ekonomiskt, socialt och ur ett miljöperspektiv. Vi vill skapa projekt med både hjärta och hjärna som är genuint förankrade i sitt sammanhang. Arkitektur som förbättrar platsen den förändrar och förändrar människors vardag i positiv riktning.

Genom åren har vi haft förmånen att få arbeta med ambitiösa och initiativrika människor och organisationer. De relationerna har gett oss stor erfarenhet av kreativa processer och lösningar som hjälper oss att ge liv åt nyskapande idéer under verkliga förutsättningar. Vi tror på ett tätt samarbete för en smidig process där vår kompetens kan tillföra projekten kvaliteter utöver det givna. Nu vill vi veta hur vi kan hjälpa dig i ditt nästa projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan vara heltänkare tillsammans.

 

/ Tillsammans ger vi liv åt nyskapande idéer under verkliga förutsättningar /

Specialistområden

 • Visa projekt

  Vård

  Vårdmiljöer är komplexa och teknikintensiva men framförallt handlar det om att sätta människan – patienter, anhöriga och personalen – i fokus. Vi ritar allt från sjukhus och specialistcentrum till laboratorier och vårdboenden. Semrén & Månssons vårdstudio etablerades 1962 under namnet CGC Arkitektkontor. Vårt allra första uppdrag var Östra sjukhuset i Göteborg. Läs mer om våra projekt här!

 • Visa projekt

  Hotell

  Hotell ska passa många. Vi ser till affärsresenärens behov av avkoppling och andras önskan om upplevelser – och förstår vikten av både familje- och konferensrum. Avalon Hotel vann pris som Göteborgs vackraste byggnad och ett kulturminnesmärkt posthus blev Clarion Hotel Post. Välkommen att läsa mer om våra hotellprojekt här!

 • Visa projekt

  Bostäder

  Vi ritar hem som vi själva vill bo i. Med utgångspunkt i platsen och projektets specifika förutsättningar arbetar vi med alla typer av bostadsprojekt från första skiss och planskede till sista detalj. Tillsammans hittar vi lösningar som håller idag och i framtiden. Boendemiljöer som ger livskvalitet och som möter både samhällets och våra beställares behov. Läs om våra bostadsprojekt här!

 • Visa projekt

  Arbetsplatser

  Ibland ritar vi kontor från grunden, ibland sker en varsam restaurering av k-märkta hus. Vi vill skapa arbetsmiljöer som stödjer både personalen och verksamheten. Arkitektur som ett verktyg för att stärka företagets identitet. Läs om våra projekt här!

KVALITET OCH MILJÖ

Vi tänker hållbarhet från start hela vägen fram till färdigt projekt. Vi arbetar för en medveten syn på energihushållning, materialanvändning och andra aspekter av ett miljöanpassat byggande. Målet är att vårt arbete ska resultera i stadsplanering och projekt med låg miljöpåverkan.

Tyngdpunkten i vårt miljöarbete ligger inom den operativa delen av verksamheten, det vill säga i våra uppdrag gentemot beställare. Vi vill inspirera och vägleda, för det är här vi kan göra betydande insatser. Rätt insatser i rätt skede av projekteringsprocessen genererar helhetslösningar som skapar mervärde för långsiktig förvaltning och för vår miljö. Vi arbetar med byggnader med miljöklassningar inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, Breeam och Leed.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Systemet stödjer vårt dagliga arbete och säkerställer att uppdragen utförs på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Kontakta reception@semren-mansson.se för att ta del av Semrén & Månssons miljöpolicy.

/Vi vill inspirera och vägleda, för det är här vi kan göra betydande insatser/

BIM

Vi strävar efter att ligga i framkant inom utvecklingen av datorstödd projektering med ett stort antal uppdrag som helt projekteras enligt BIM, företrädelsevis i Revit. BIM är lika mycket en metodik som en informationsmodell och kontorets BIM-avdelning driver kontinuerligt kunskapsutvecklingen framåt internt samt i dialog med våra kunder. Användandet anpassas efter projekt, kundens behov, upphandlingsform och analysarbetets omfattning under projekteringen. Det ger oss och våra kunder bättre kontroll och större förståelse i projekten genom att tydliggöra problematik och lyfta frågor i rätt tid. Vi tillämpar enkelhet i vårt arbetssätt för att inte störa den kreativa processen samtidigt som vi bibehåller möjlighet att kunna leverera detaljerad info åt våra beställare.

Historia

 • 1969

  Per Rune Semrén grundar kontoret och bygger under de två första decennierna ett stort antal projekt, framför allt i tegel. Här Kvarteret Landeriet från 1979 i Linnéstaden, Göteborg.

 • 1979

  En nyexad, 23 årig, arkitekt från Chalmers vid namn Magnus Månsson börjar jobba hos Semrén arkitektkontor AB.

 • 1984

  Efter en lång svit av tegelbyggnader färdigställdes kontorets första hotellprojektet - Panorama, som var en ombyggnad av en befintlig bostadsfastighet.

 • 1989

  Magnus Månsson efterträder Per-Rune Semrén som ny VD för kontoret.

 • 2001

  Arkitektkontoret CGC förvärvas av Semrén & Månsson. CGC har en diger lista av vårdprojekt bakom sig, bl a Östra sjukhuset vars matsal vi ser på bilden ovan.

 • 2004

  Ett viktigt arbete i kontorets historia är projekten med Borås högskola och högskolebibliotek vilka lovordats efter invigningen.

 • 2006

  Ett kontor i Stockholm startas upp under året av medarbetarna och arkitekterna Jakob Örtendahl och Adelina Mehra.

 • 2007

  Avalon hotell på Kungsportsplatsen i Göteborg färdigställs, efter en 20-årig process, och nomineras senare samma år till Kasper Salin-priset.

 • 2008

  Företaget genomgår en större ansiktslyftning och får en ny grafisk profil.

 • 2009

  Kontoret firar 40 år med pompa och ståt. Här en bild från huvudkontoret på Storgatan i Göteborg.

 • 2010

  Organisationen förändras och Adelina Mehra tar över VD-posten efter magnus Månsson som istället träder in som koncernchef. Samtidigt byter CGC namn till Semrén & Månsson Vård och Skola.

 • 2011

  Semrén & Månsson öppnar sitt första utländska kontor. Kontoret etableras i den Polska staden Szczecin och i skrivande stund har Semrén & Månsson Polen fem arkitekter anställda.

 • 2012

  Arbeten med Clarion Hotel Post som skänker Drottningtorget i Göteborg ett nytt liv är färdigt och projektet nomineras senare till det Stora samhällsbyggnadspriset.

 • 2013

  Semrén & Månsson:s nya verksamhet i St. Petersburg är efter en tids utveckling nu i full blom och kontoret har ett flertal projekt på ritborden i och omkring den ryska staden.

 • 1969
 • 1979
 • 1984
 • 1989
 • 2001
 • 2004
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013