PLUSARKITEKTUR SKAPAR NYA VÄRDEN

Semrén & Månsson är arkitekter som skapar värden. Vi vet att god arkitektur får människor att må bättre, samhällen att växa och är en lönsam investering över tid. Vi kombinerar erfarenhet med nyfikenhet och vill vara med och ta ansvar för utvecklingen av ett bättre samhälle tillsammans med våra uppdragsgivare.

Vi kallar sättet vi arbetar på för Plusarkitektur eftersom processen omfattar mer än själva arkitekturen. Digitalisering frigör kreativitet och resurser och en bred affärsförståelse lägger grunden för varje lyckat projekt. Att lägga extra mycket krut i början tillför mer i slutändan och därför arbetar vi alltid i nära samverkan med våra uppdragsgivare. Genom att utgå från de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i varje specifikt projekt, kan vi skapa nya värden som gynnar byggherrens affär samtidigt som det ökar människors livskvalitet.

För att ännu bättre förstå våra beställares verklighet så ritar och bygger vi också i egen regi. På det sättet lär vi oss vad som fungerar bäst i verkligheten och kan finna de verkligt kloka lösningarna. Därför kan vi fungera som rådgivare åt våra uppdragsgivare genom hela processen. Hos oss finns gedigen praktisk kunskap från många projekt och projekttyper. Vi vet helt enkelt vad som är genomförbart.

VILL DU VETA MER OM HUR VI HJÄLPER VÅRA BESTÄLLARE ATT RITA OCH BYGGA MER GENOMTÄNKT OCH MED BÄTTRE KONTROLL ÖVER SLUTRESULTATET?

KONTAKTA OSS:

Göteborg: +46 (0)31 743 02 00
Stockholm: +46 (0)8 459 37 00
kontoret@semren-mansson.se

ARKITEKTUR, AFFÄRSFÖRSTÅELSE OCH DIGITALISERING

Ett byggprojekt är snårigt att genomföra. Byggnormer, regler och överklaganden gör det inte enklare. Byggherrens roll blir allt mer komplex. Och behovet av långsiktighet, reflektion och tätt samarbete blir allt viktigare.

Sättet vi arbetar på stärker våra kunders affärsintelligens. Den bygger på att vi tidigt i processen skapar en tydlig vision för projektet med en grupp erfarna arkitekter och alla relevanta kompetenser närvarande.

Med hjälp av digitala verktyg, simuleringar av ekonomi och prestanda samt initierade analyser säkrar vi en helhetsbild av alla förutsättningar, så att vi gemensamt kan identifiera nyckelfrågorna som avgör leveransen. Det lägger grunden för nytänkande lösningar och väl gestaltad arkitektur samtidigt som det minimerar riskerna i alla steg och säkrar högre långsiktiga värden.

Att behärska arkitektur, affärsförståelse och digitalisering ger oss fler möjligheter att skapa värden för dem som bygger, men också för dem som lever i projektet och samhället i stort.

Specialistområden

 • Visa projekt

  Vård

  Vårdmiljöer är komplexa och teknikintensiva men framförallt handlar det om att sätta människan – patienter, anhöriga och personalen – i fokus. Vi ritar allt från sjukhus och specialistcentrum till laboratorier och vårdboenden. Semrén & Månssons vårdstudio etablerades 1962 under namnet CGC Arkitektkontor. Vårt allra första uppdrag var Östra sjukhuset i Göteborg. Läs mer om våra projekt här!

 • Visa projekt

  Hotell

  Hotell ska passa många. Vi ser till affärsresenärens behov av avkoppling och andras önskan om upplevelser – och förstår vikten av både familje- och konferensrum. Avalon Hotel vann pris som Göteborgs vackraste byggnad och ett kulturminnesmärkt posthus blev Clarion Hotel Post. Välkommen att läsa mer om våra hotellprojekt här!

 • Visa projekt

  Bostäder

  Vi ritar hem som vi själva vill bo i. Med utgångspunkt i platsen och projektets specifika förutsättningar arbetar vi med alla typer av bostadsprojekt från första skiss och planskede till sista detalj. Tillsammans hittar vi lösningar som håller idag och i framtiden. Boendemiljöer som ger livskvalitet och som möter både samhällets och våra beställares behov. Läs om våra bostadsprojekt här!

 • Visa projekt

  Arbetsplatser

  Ibland ritar vi kontor från grunden, ibland sker en varsam restaurering av k-märkta hus. Vi vill skapa arbetsmiljöer som stödjer både personalen och verksamheten. Arkitektur som ett verktyg för att stärka företagets identitet. Läs om våra projekt här!

SEMRÉN & MÅNSSON GROUP

Koncernen Semrén & Månsson Group omfattar fem bolag inom arkitektur, visualisering och digitalisering. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring våra kunders affär. Vi kombinerar konstnärlig gestaltningsförmåga med nytänkande digitala lösningar, för att kunna bygga med kvalitet, effektivisera våra kunders befintliga verksamhet och utveckla nya tjänster och intäktsströmmar.

Semrén & Månsson Arkitekter

Med specialkompetens inom olika områden och över 50 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign vet vi vad god arkitektur kan innebära för individen, samhället och uppdragsgivare. Våra kontor finns i Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö.

Semrén & Månsson International

Arkitektkontoret bedriver verksamhet i Sankt Petersburg, Moskva och Stettin, där vi arbetar med allt från bostäder till sjukhus och storskalig stadsplanering.

Zynka BIM

Med digital teknik vill Zynka BIM förändra och effektivisera processerna inom arkitektur, byggprojektering och fastighetsutveckling. Bolaget är ledande både inom processledning och inom smart drift och förvaltning, med plattformar som ger fastighetsägarna full kontroll över all information i och kring fastigheten.

Zynka Visual

Ledande på att skapa fotorealistiska 3D-visualiseringar. Zynka Visual går på djupet i sina projekt och skapar bilder som berättar hela historier. Eller som de väljer att kalla det: picturetelling.

Digital Buildings

Skapar digitala tvillingar till fysiska fastigheter och säkrar datatillgången som lägger grund för framtida affärsmöjligheter. Informationen ger fullständig överblick av fastigheten i realtid för att identifiera både problem och lösningar, till exempel energieffektivisering, långsiktig underhållsplanering eller outnyttjade ytor.

/VI VILL INSPIRERA OCH VÄGLEDA, FÖR DET ÄR HÄR VI KAN GÖRA BETYDANDE INSATSER/

PIONJÄRER INOM BIM

Inom Semrén & Månsson Group arbetar vi med BIM som en självklar del i vår arbetsprocess. Vi går i spetsen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och lönsamhet.

Vi har sedan början av 2010-talet varit ledande i utvecklingen av datorstödd projektering, med ett stort antal uppdrag som helt projekterats med stöd av BIM. Hos oss sitter arkitekter, visualiserare och BIM- och GIS-experter i samma lokaler för att kunna arbeta så nära och integrerat som möjligt.

De digitala verktygen underlättar arkitekt- och stadsbyggnadsprocesserna och ger dig som kund löpande insyn i arbetet. Vi tar också fram långsiktiga digitaliseringsstrategier tillsammans med våra kunder på ledningsnivå. Men framförallt finns de digitala verktygen med i alla faser, inte bara projekteringen, för att forma konceptet samt styra produktionen och säkra kvaliteten på byggarbetsplatsen. I vår BLM-portal är all digital information samlad och visualiserad med hjälp av grafik och 3D-modeller, vilket ger våra kunder bra översikt på flera områden samt kontroll på projektens status.

BYGGER I EGEN REGI

År 2011 sjösatte Semrén & Månsson Danska Vägen i Göteborg, ett bostadsprojekt i egen regi för att i verkligheten dra lärdomar som kommer till nytta för våra uppdragsgivare. Och vi lärde oss mycket på att rita, bygga och förvalta dessa 68 hyresrätter som nominerades till Årets Bygge.

Sedan dess har vi formerat Månsson Fastigheter: ett bolag med målet att utveckla arkitektrollen, dra nya lärdomar och bevisa att ingenting är hugget i sten.  Med ansvar för hela processen och utan att göra avkall på god arkitektur och vackra miljöer, är vi övertygade om att det går att bygga mer genomtänkt – till lägre kostnader och med bestående värden. Och vi gör det i praktiken.

Just nu pågår planeringen av ett flertal nya bostadsprojekt där vi arbetar lika engagerat med projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar, som med de formmässiga ambitionerna.

Läs mer om Månsson Fastigheter

HÅLLBARHET

Som beställare hos Semrén & Månsson kan du vara säker på att du får stöttning i alla hållbarhetsfrågor, vare sig det gäller sociala, ekologiska eller ekonomiska värden. Vi utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling och tar ett övergripande ansvar genom hela processen.

Arbetet drivs av en specialistgrupp ledd av vår hållbarhetsstrateg. Tillsammans vägleder, utbildar och utvärderar de metoder för hållbart byggande som också gynnar våra kunders affärer. Vi arbetar idag med projekt som miljöklassas inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, Breeam, Leed och WELL. Våra tydliga klimatmål definieras genom Sveriges Byggindustriers ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” och vi har anslutit oss till regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Vi skrev också tidigt under ArchitectsDeclare och är medlemmar i SGBC.

Våra digitala verktyg inom BIM, GIS, BPS samt LCA-, grönytefaktor- och energiberäkningar, ekosystemtjänster- och stadsbyggnadsanalyser används för att optimera designen i största möjliga mån. Vi definierar tidigt kriterier och mål och arbetar aktivt med inkluderande verktyg som workshops och medborgardialoger för att kunna analysera och följa upp under arbetets gång. Genom att arbeta nära våra beställare vill vi inspirera och vägleda i allt från att gynna biologisk mångfald till cirkulär ekonomi. Rätt insatser i rätt skede av projekteringsprocessen skapar mervärden, både för långsiktig förvaltning och för vår miljö.

Kontakta gärna anna-karin.nilsson@semren-mansson.se när du vill veta mer om vad Semrén & Månssons hållbarhetsarbete kan göra för att stärka din framtida affär.