VI SKAPAR NYA VÄRDEN

Semrén & Månsson är arkitekter som skapar värden. Vi vet att god arkitektur får människor att må bättre, samhällen att växa och är en lönsam investering över tid.

Vi kombinerar erfarenhet med nyfikenhet och vill vara med och ta ansvar för utvecklingen av ett bättre samhälle tillsammans med våra uppdragsgivare.

För oss handlar kreativitet inte bara om form, utan lika mycket om de tekniska och ekonomiska aspekterna i varje projekt. Därför arbetar vi alltid i nära samverkan med våra uppdragsgivare. Genom att tidigt identifiera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna skapar vi nya värden som gynnar byggherrens affär och ökar människors livskvalitet.

För att ännu bättre förstå våra beställares verklighet så ritar och bygger vi också i egen regi. På det sättet lär vi oss vad som är genomförbart och de verkligt smarta lösningarna. Därför kan vi fungera som rådgivare åt våra uppdragsgivare genom hela processen.

Att behärska form, teknik och ekonomi ger oss fler möjligheter att skapa värden för dem som bygger, men också för dem som lever i projektet och samhället i stort. 

VILL DU VETA MER OM HUR VI HJÄLPER VÅRA BESTÄLLARE ATT RITA OCH BYGGA MER GENOMTÄNKT OCH MED BÄTTRE KONTROLL ÖVER SLUTRESULTATET?

KONTAKTA OSS:

Göteborg: +46 (0)31 743 02 00
Stockholm: +46 (0)8 459 37 00
kontoret@semren-mansson.se

FORM, TEKNIK OCH EKONOMI

Ett byggprojekt är snårigt att genomföra. Byggnormer, regler och överklaganden gör det inte enklare. Byggherrens roll blir allt mer komplex. Och behovet av långsiktighet, reflektion och tätt samarbete blir allt viktigare. Genom att behärska ekonomi- och fastighetsfrågor – utöver god arkitektonisk form – är Semrén & Månsson en rådgivare med helhetsperspektiv, som tillför mervärden i alla steg av processen. Hos oss finns gedigen praktisk kunskap från många projekt och projekttyper. Vi vet helt enkelt vad som är genomförbart.

I förståelsen för form, teknik och ekonomi hittar vi fler möjligheter att skapa mervärden för dem som bygger, men också för dem som lever i projekten. Vi uppskattar hållbara värden. Balans och synergi mellan form, teknik och ekonomi handlar om att ständigt utvärdera och justera för att skapa nytta i alla moment av projektet. Att optimera ytor och materialval men också att ta hänsyn till byggandets realiteter, så att underhåll och förvaltning blir problemfria och investeringen ger långsiktigt god lönsamhet.

Helhetsperspektivet är lika gällande för den enskilda fastigheten som för långsiktig och storskalig stadsplanering. Att kunna räkna på investeringsnivåer och exploateringstal är nödvändigt för att skapa verklig samhällsnytta för staden.

Samarbete är vägen till framgång. Prisbelönta Avalon Hotel är resultatet av en engagerad byggherre, en dedikerad hotelloperatör och en ambitiös arkitekt som ville skapa rätt känsla inifrån och ut, utifrån och in - från gästens perspektiv.

BYGGER I EGEN REGI

År 2011 sjösatte vi Danska Vägen i Göteborg, ett bostadsprojekt i egen regi för att i verkligheten dra lärdomar som kommer till nytta för våra uppdragsgivare. Och vi har lärt oss mycket på att rita, bygga och förvalta dessa 68 hyresrätter som nominerats till Årets Bygge.

De beständiga materialen är omsorgsfullt utvalda – som fasadtegel, kalksten i entrén och ek i kök, dörrar och lister. På så vis blir boendekvaliteten högre, renoveringsbehoven mindre och ekonomin på sikt mer hållbar. Projektet har visat att väl avvägda investeringar med fokus på kvalitet gör att fler och större värden genereras över tid.

Just nu pågår planeringen av ett flertal nya bostadsprojekt där vi arbetar lika engagerat med projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar, som med de formmässiga ambitionerna.

Läs mer om projektet Danska Vägen.

MEDGRUNDARE AV BYGGANDE ARKITEKTER

Vad är Byggande Arkitekter?
- Föreningen består idag av 35 arkitektbolag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll. Genom att byta erfarenheter kring att bygga i egen regi skapas förståelse för helheten och våra beställares verklighet. Det hjälper oss att hitta de verkligt smarta lösningarna och säkerställer att husen som ritas är de som går att realisera. 

Vilken skillnad kan Byggande Arkitekter göra?
- Tidigare hade vi arkitekter ett helhetsperspektiv, som vi önskar att återta. Tittar vi på andra länder i Europa, det räcker med att gå till Danmark, så jobbar våra kollegor helt annorlunda. Där får de ta ett mycket större ansvar vilket är till gagn för alla parter i en byggprocess.

Vad lär sig arkitekter på att bygga i egen regi?
- Att själva agera byggherrar medverkar till ökad mångfald och variation i bostadsbyggandet, men framförallt bidrar våra nya insikter till att vi som arkitekter kan skapa större värde för våra uppdragsgivare. På så vis kan vi vara beställarens bästa rådgivare genom hela processen. 

Föreningen Byggande Arkitekter bildades våren 2015 och Magnus Månsson var en av initiativtagarna. Han har även varit dess ordförande sedan dess.

Specialistområden

 • Visa projekt

  Vård

  Vårdmiljöer är komplexa och teknikintensiva men framförallt handlar det om att sätta människan – patienter, anhöriga och personalen – i fokus. Vi ritar allt från sjukhus och specialistcentrum till laboratorier och vårdboenden. Semrén & Månssons vårdstudio etablerades 1962 under namnet CGC Arkitektkontor. Vårt allra första uppdrag var Östra sjukhuset i Göteborg. Läs mer om våra projekt här!

 • Visa projekt

  Hotell

  Hotell ska passa många. Vi ser till affärsresenärens behov av avkoppling och andras önskan om upplevelser – och förstår vikten av både familje- och konferensrum. Avalon Hotel vann pris som Göteborgs vackraste byggnad och ett kulturminnesmärkt posthus blev Clarion Hotel Post. Välkommen att läsa mer om våra hotellprojekt här!

 • Visa projekt

  Bostäder

  Vi ritar hem som vi själva vill bo i. Med utgångspunkt i platsen och projektets specifika förutsättningar arbetar vi med alla typer av bostadsprojekt från första skiss och planskede till sista detalj. Tillsammans hittar vi lösningar som håller idag och i framtiden. Boendemiljöer som ger livskvalitet och som möter både samhällets och våra beställares behov. Läs om våra bostadsprojekt här!

 • Visa projekt

  Arbetsplatser

  Ibland ritar vi kontor från grunden, ibland sker en varsam restaurering av k-märkta hus. Vi vill skapa arbetsmiljöer som stödjer både personalen och verksamheten. Arkitektur som ett verktyg för att stärka företagets identitet. Läs om våra projekt här!

KVALITET OCH MILJÖ

Vi tänker hållbarhet från start hela vägen fram till färdigt projekt. Vi arbetar för en medveten syn på energihushållning, materialanvändning och andra aspekter av ett miljöanpassat byggande. Målet är att vårt arbete ska resultera i stadsplanering och projekt med låg miljöpåverkan.

Tyngdpunkten i vårt miljöarbete ligger inom den operativa delen av verksamheten, det vill säga i våra uppdrag gentemot beställare. Vi vill inspirera och vägleda, för det är här vi kan göra betydande insatser. Rätt insatser i rätt skede av projekteringsprocessen genererar helhetslösningar som skapar mervärde för långsiktig förvaltning och för vår miljö. Vi arbetar med byggnader med miljöklassningar inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, Breeam och Leed och är medlemmar i Sweden Green Building Council.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Systemet stödjer vårt dagliga arbete och säkerställer att uppdragen utförs på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Kontakta reception@semren-mansson.se för att ta del av Semrén & Månssons miljöpolicy.

/VI VILL INSPIRERA OCH VÄGLEDA, FÖR DET ÄR HÄR VI KAN GÖRA BETYDANDE INSATSER/

BIM

Vi strävar efter att ligga i framkant inom utvecklingen av datorstödd projektering med ett stort antal uppdrag som helt projekteras enligt BIM, företrädelsevis i Revit. BIM är lika mycket en metodik som en informationsmodell och kontorets BIM-avdelning driver kontinuerligt kunskapsutvecklingen framåt internt samt i dialog med våra kunder. Användandet anpassas efter projekt, kundens behov, upphandlingsform och analysarbetets omfattning under projekteringen. Det ger oss och våra kunder bättre kontroll och större förståelse i projekten genom att tydliggöra problematik och lyfta frågor i rätt tid. Vi tillämpar enkelhet i vårt arbetssätt för att inte störa den kreativa processen samtidigt som vi bibehåller möjlighet att kunna leverera detaljerad information åt våra beställare.

Historia

 • 1969

  Per Rune Semrén grundar kontoret och bygger under de två första decennierna ett stort antal projekt, framför allt i tegel. Här Kvarteret Landeriet från 1979 i Linnéstaden, Göteborg.

 • 1979

  En nyexad, 23-årig arkitekt från Chalmers vid namn Magnus Månsson börjar jobba hos Semrén arkitektkontor AB.

 • 1984

  Efter en lång svit av tegelbyggnader färdigställdes kontorets första hotellprojektet – Panorama, som var en ombyggnad av en befintlig bostadsfastighet.

 • 1989

  Magnus Månsson efterträder Per Rune Semrén som ny VD för kontoret.

 • 2001

  Arkitektkontoret CGC förvärvas av Semrén & Månsson. CGC har en diger lista av vårdprojekt bakom sig, bl a Östra sjukhuset vars matsal vi ser på bilden ovan.

 • 2004

  Ett viktigt arbete i kontorets historia är projekten med Borås högskola och högskolebibliotek som lovordats efter invigningen.

 • 2006

  Ett kontor i Stockholm startas upp under året av medarbetarna och arkitekterna Jakob Örtendahl och Adelina Mehra.

 • 2007

  Avalon hotell på Kungsportsplatsen i Göteborg färdigställs, efter en 20-årig process, och nomineras senare samma år till Kasper Salin-priset.

 • 2008

  Företaget genomgår en större ansiktslyftning och får en ny grafisk profil.

 • 2009

  Kontoret firar 40 år med pompa och ståt. Här en bild från huvudkontoret på Storgatan i Göteborg.

 • 2010

  Organisationen förändras och Adelina Mehra tar över VD-posten efter Magnus Månsson, som istället träder in som koncernchef. Samtidigt byter CGC namn till Semrén & Månsson Vård och Skola.

 • 2011

  Semrén & Månsson öppnar sitt första utländska kontor. Kontoret etableras i den Polska staden Szczecin och i skrivande stund har Semrén & Månsson Polen fem arkitekter anställda.

 • 2012

  Arbetet med Clarion Hotel Post som skänker Drottningtorget i Göteborg ett nytt liv är färdigt och projektet nomineras senare till Stora samhällsbyggnadspriset.

 • 2013

  Semrén & Månssons nya verksamhet i St. Petersburg är efter en tids utveckling nu i full blom och kontoret har ett flertal projekt på ritborden i och omkring den ryska staden.

 • 2016

  I början av 2016 har huvudkontorets lokaler på Storgatan blivit för trånga och flytten går till Polhemsplatsen 5, högst upp i GP-huset. På hösten samma år invigs det nya kontoret med en stor fest.

 • 1969
 • 1979
 • 1984
 • 1989
 • 2001
 • 2004
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2016