Nyhetsrum

 • Publicerat

  Den mest hållbara kvadratmetern är den som inte byggs, brukar det heta. Samtidigt måste vi bygga för att få bukt med bostadsbristen och hantera den stora efterfrågan på lokaler i stadskärnorna. Då är påbyggnad på höjden en betydligt mer hållbar lösning än nyproduktion – och allra bäst görs det i trä. ...

 • Publicerat

  I veckan håller FN ett extrainsatt klimattoppmöte medan klimatrörelsen än en gång mobiliserar till manifestationer världen över. Samtidigt sluter svenska arkitekter upp för klimat och biologisk mångfald genom uppropet Architects Declare, där Semrén & Månsson Arkitekter är en av initiativtagarna. Budskapet är tydligt: Vi måste agera nu, och för att få ännu mer kraft i åtgärderna tillsätter kontoret en dedikerad hållbarhetsstrateg. ...

 • Publicerat

  Nu öppnar Semrén & Månsson kontor i Malmö och stärker därmed sin position i den expansiva Öresundsregionen, där uppdragen stadigt blivit fler och större. Förutom en starkare närvaro i de befintliga uppdragen möjliggör etableringen en fortsatt utveckling i området....

 • Publicerat

  Som länk mellan arkitektkontoret och digitaliseringsproffsen i systerbolaget Zynka BIM är hon en nyckelperson i utvecklingen av Semrén & Månssons digitala projektstöd. Här ger Sarah Chabraoui en inblick i arbetet som tillförordnad BIM manager. ...

 • Publicerat

  Nu tillsätts Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi på Chalmers i Göteborg. Österrikiska arkitekten Walter Unterrainer blir professorn som ska länka samman arkitektur med affärsförståelse, och därmed utveckla arkitektrollen för generationer framöver. ...

Pages