Nyhetsrum

 • Publicerat

  Lena Fagle, arkitekt på Semrén & Månssons kontor i Stockholm får en ny roll som processledare. Med sin expertis och erfarenhet kommer hon att stötta utvalda projekt för bolagets samtliga kontor....

 • Publicerat

  Barnkonventionen som ny svensk lag innebär tydligare krav när vi planerar våra samhällen och städer. Sverker Karlsson, studiochef på Semrén & Månsson, har lång erfarenhet av utformning av skolor. Han ger sin syn på hur man skapar en skola som ser till barnens bästa och samtidigt ser till beställarens och samhällets intressen. En hållbar skola....

 • Publicerat

  På Semrén & Månsson arbetar vi enträget med att utveckla och utmana arkitektrollen. Vi är övertygade om att man måste ändra sitt sätt att arbeta när bygg och fastighetsindustrin står inför fler utmaningar än någonsin. Vi tog ett samtal med Walter Unterrainer, professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Han försöker skapa en förändring hos studenter och hoppas att arkitektkåren i grunden kan förändras. ...

 • Publicerat

  Arkitekterna Lisa Wänström och Izumi Takasu Brette har certifierats som tillgänglighetssakkunniga och stärker Semrén Månsson Arkitekters erbjudande med sakkunnighet inom tillgänglighetsfrågor, både i våra uppdrag och som särskild kompetens. ...

 • Publicerat

  Anna-Karin Nilsson är hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson. Hon resonerar kring varför det är viktigt att ha ett barnperspektiv i arkitekt- och byggprocessen och vad som krävs för att branschen ska bli mer hållbar. ...

Pages