Nyhetsrum

 • Publicerat

  Semrén & Månsson är har gått vidare till Etapp 2 i det parallella uppdraget om att rita ett nytt hotell i Kalmar....

 • Publicerat

  Pedagogen Park, ritat av Semrén & Månsson har tilldelas Mölndals stads arkitekturpris 2013. Stolta vinnare och ägare är Aspelin Ramm Fastigheter....

 • Publicerat

  Semrén & Månsson har vunnit uppdraget att utforma 80 bostäder i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden för byggherrarna Ebab och Tobin Properties. Miljöstadsdelen är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ska resultera i en helt ny stadsdel i skärningspunkten mellan Östersjöns vatten, Kungliga Nationalstadsparken och Stockholms innerstad....

 • Publicerat

  Semrén & Månsson blev inbjudna till parallellt uppdrag att rita ett bostadskvarter på Årstafältet och gick därefter vidare med projektuppdraget. Med ett enkelt och yteffektivt normalplan skapades förutsättningar att på tomten åstadkomma något nyskapande med historisk anknytning. Här syns tydliga referenser till Årstas unika 50-talsstruktur och formspråk förenat med dagens gestaltningsprinciper....

 • Publicerat

  Kungsbacka Arkitekturpris 2012 har tilldelats Polstjärnan!...

Pages