Nyhetsrum

 • Publicerat

  På Semrén & Månsson arbetar vi enträget med att utveckla och utmana arkitektrollen. Vi är övertygade om att man måste ändra sitt sätt att arbeta när bygg och fastighetsindustrin står inför fler utmaningar än någonsin. Vi tog ett samtal med Walter Unterrainer, professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Han försöker skapa en förändring hos studenter och hoppas att arkitektkåren i grunden kan förändras. ...

 • Publicerat

  Arkitekterna Lisa Wänström och Izumi Takasu Brette har certifierats som tillgänglighetssakkunniga och stärker Semrén Månsson Arkitekters erbjudande med sakkunnighet inom tillgänglighetsfrågor, både i våra uppdrag och som särskild kompetens. ...

 • Publicerat

  Anna-Karin Nilsson är hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson. Hon resonerar kring varför det är viktigt att ha ett barnperspektiv i arkitekt- och byggprocessen och vad som krävs för att branschen ska bli mer hållbar. ...

 • Publicerat

  Semrén & Månsson har nyligen gjort en strategisk rekrytering av två tungviktare, tillika nya studiochefer, i Göteborg. Möt Susanne Kovács Österberg och Sverker Karlsson, arkitekterna som arbetar för hållbarhet, samhällsbyggande och hälsa....

 • Publicerat

  Temat för årets Arkipelago, arbetsmarknadsmässan som anordnas av studenter från Chalmers, är Arkitekt[ur] för framtiden. Vi lät Magnus Månsson, grundare av Semrén och Månsson, adjungerande professor på Chalmers och tidigare Chalmersstudent, svara på några frågor på temat Framtidens Arkitekt. ...

Pages