Vinst i Tyresö! Nu bygger vi nytt landmärke tillsammans med Botrygg.

Publicerat 2014-12-22

Platsens oregelbundna geometri utmanade oss till att skapa en formstark volym – en byggnad med tydlig identitet som blir en viktig del av Tyresös framtida centrum. Kommunen beskriver utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum som ett stort och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 50 000 invånare.

Den markanvisningstävling som utlystes i somras gällde etapp 1 av nybyggnationen och inkluderade två kvarter med mindre flerbostadshus samt ett kvarter med ett höghus på sexton våningar. Sammanlagt lämnades nitton förslag in och efter en utvärdering tillkännagavs de vinnande bidragen.
– Vi är mycket glada över att få vara delaktiga i omvandlingen av Norra Tyresö centrum. Vi ser stor potential i kommunen och ser positivt på deras framåtanda och visioner, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.

Byggstart för Norra Tyresö centrum planeras till 2016-2017.