Vinnovabidrag till Semrén & Månssons och Sernekes innovationsprojekt i Lund

Publicerat 2018-03-28

Det nyskapande stadsutvecklingsprojekt som Serneke och Semrén & Månsson arbetar med vid Brunnshögstorget i Lund har beviljats Vinnova-bidrag för projektet ”Bridge the gaps”, som ska utveckla metoder för tryggare miljöer i och kring området.

- Vårt bidrag till den nya torgmiljön ska bli ett ledande exempel inom hållbar stadsutveckling, med en mix av boende- och upplåtelseformer och lösningar som uppmuntrar till nya former av delningsekonomier mellan de boende. Med Vinnovabidraget kan vi flytta fram gränserna ytterligare för hur stadsrummet kan utvecklas med människan i centrum, säger Tobias Landberg, arkitekt och hållbarhetsansvarig på Semrén & Månsson.

Projektet ska i dialog med framtida Brunnshögsbor utveckla ett antal verktyg som kan användas för att förbättra den sociala sammanhållningen och tryggheten. Det kan handla om allt från belysning och mötesplatser till inkluderande aktiviteter. Stadsdelens centrala del ska ses som en helhet, där fastighetsgränsernas roll för användarna minskas. 

- Det här ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp på torget redan innan det är byggt och göra det till en inkluderande och trygg mötesplats, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet.

”Bridge the gaps” genomförs i samarbete med LTH Designvetenskap, Sensative, WSP, Serneke och Veidekke. Det totala projektbidraget är 500 000 kronor, varav Brunnshögsprojektet får 260 000 kronor.