Vinnande förslaget i brofästet

Publicerat 2013-05-07

Semrén & Månsson har vunnit uppdraget att utforma 80 bostäder i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden för byggherrarna Ebab och Tobin Properties. Miljöstadsdelen är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ska resultera i en helt ny stadsdel i skärningspunkten mellan Östersjöns vatten, Kungliga Nationalstadsparken och Stockholms innerstad.

- Vi är väldigt nöjda med att ha ett så spännande projekt i Norra Djurgårdsstaden, säger Erik Karlin på Tobin Properties som delar projektet tillsammans med Ebab. Semrén & Månsson har tagit fram ett förslag som inte bara exteriört utnyttjar läget och närheten till Nationalstadsparken väl, utan också låter samtliga lägenheter dra nytta av platsens kvaliteter.

Bostadshusen trappar sig ner mot vattnet längs Båthusparken och samtliga lägenheter får stora västvända indragna balkonger eller skyddade takterrasser med vida utblickar mot Nationalstadsparken.