Vidare i Kalmartävlingen

Publicerat 2013-06-20

Semrén & Månsson är har gått vidare till Etapp 2 i det parallella uppdraget om att rita ett nytt hotell i Kalmar.

Kalmar kommun avser att utveckla Kalmar centrum, ett av önskemålen är att kunna använda delar av stationsområdet för lokaler till Linnéuniversitetet och hotell samtidigt som man ska utveckla nuvarande stationsmiljö inom resandefunktioner för buss och järnväg.

Skanska, i samarbete med Invest in Kalmar, har bjudit in Semrén & Månsson att arbeta vidare i det parallella uppdraget gällande bygget av ett nytt hotell i gästhamnsområdet i centrala Kalmar. De två arkitektkontor som har valts ut att fortsätta processen Semrén & Månsson AB och Tengbom.

Tomten har ett mycket intressant läge mellan Kalmar slott och Befästningsstaden, i direkt anslutning till Ölandshamnen (gästhamn), Linnéuniversitetet och stationsområdet.