Två tungviktare till Semrén & Månsson

Publicerat 2020-03-04

Semrén & Månsson har nyligen gjort en strategisk rekrytering av två tungviktare, tillika nya studiochefer, i Göteborg. Möt Susanne Kovács Österberg och Sverker Karlsson, arkitekterna som arbetar för hållbarhet, samhällsbyggande och hälsa.

Susanne Kovács Österberg har både teknisk och konstnärlig bakgrund. Som byggnadsingenjör och arkitekt har Susanne spetskompetens om industritekniska byggnader och kontorsfastigheter, och en stark passion för hållbarhet.

”Vi arkitekter är med och utformar fysiska miljöer och påverkar valet av material. Därför har vi ett ansvar att driva utvecklingen framåt för att utforma energieffektiva byggnader med hållbarhet och miljö i fokus. I mina ögon är detta en självklarhet. Under min tid på Tengbom arbetade jag med det nyligen färdigställda A Working Lab, Sveriges första stora kontorshus i trä, på Johanneberg Science Park. Där var jag engagerad under hela processen från koncept till färdigställande. Att utveckla hållbar arkitektur och utforma fysiska miljöer som stödjer våra behov och tillför ett värde för samtliga brukare är något jag brinner för.

Som studiochef på Semrén och Månsson ansvarar jag över ett team som arbetar med att utveckla destinationer och mötesplatser, kommersiella fastigheter och miljöer. Förutom att jag såklart tycker att det är en spännande roll så tycker jag också att det är väldigt inspirerande att utforska hur vi kan arbeta ännu tätare inom Semrén & Månsson Group. Till exempel kan vi med Zynka BIMs hjälp kan skapa bättre mätbarhet i våra projekt och analysera data som hjälper oss med att nyttjande av byggnader på ett bättre sätt. På så sätt kan vi vara mycket mer yteffektiva och kan säkerställa kvalitén i vår utformning” säger Susanne.

Sverker Karlsson har arkitektexamen från Chalmers men har också läst samhällskunskap på Göteborgs Universitet och är passande nog ny studiochef med fokus på hälsa och lärande. En arbetsgrupp som fokuserar på samhällsbyggnader med specialistkompetens inom vård, skola och tillgänglighet.

”Det jag tycker är så spännande med arkitektyrket är att vi får möjlighet till så många inblickar i olika verksamheters vardag och affärsidéer. En viktig del av våra uppdrag handlar om att skapa en tydlighet och riktning, i en process där man ställs inför olika vägval. De samlade erfarenheterna inom ett specifikt ämnesområde blir en kunskapsbank som stärker framtida projekt.

I de skolprojekt jag varit med och utvecklat har jag känt ödmjukhet inför vilket ansvar vi som arkitekter har. Det finns så många olika parametrar att ta hänsyn till när man bygger skolbyggnader eller uppdaterar det befintliga fastighetsbeståndet. Det gäller att ha med sig både barn- och vuxenperspektiv för att skapa en trygg miljö för alla oavsett ålder, kön, religion och funktionsnedsättning” säger Sverker.

På Semrén & Månsson kommer Sverker Karlsson att arbeta både som studiochef och som uppdragsansvarig arkitekt.