Två nya experter på tillgänglighet hos Semrén & Månsson

Publicerat 2020-03-24

Arkitekterna Lisa Wänström och Izumi Takasu Brette har certifierats som tillgänglighetssakkunniga och stärker Semrén Månsson Arkitekters erbjudande med sakkunnighet inom tillgänglighetsfrågor, både i våra uppdrag och som särskild kompetens.

Tillgänglighetssakkunniga är en kontrollinstans så att byggprojekt följer kraven i lagstiftningen så att miljön utformas så att personer, som exempelvis har svårt att gå, se, höra eller förstå, kan röra sig självständigt i de miljöer som skapas.

Lisa Wänström har primärt arbetat med sjukvårdsprojekt där det redan är höga krav på tillgänglighet för personer med rörelsehinder och nedsatt orienteringsförmåga.

”Det föll sig naturligt för mig att bygga vidare på den kompetens som jag fått från min erfarenhet med sjukvårdsprojekt. Mina förhoppningar är att i tidiga skeden kunna fungerande rådgivande för mina kollegor. Men även att kunna bistå med granskning och utlåtande i samband med bygglov och besiktning av färdig byggnad, och utlåtanden inför slutbesked, både för interna och externa projekt. Jag ser tillgänglighet som en demokratifråga”, säger Lisa Wänström.

Izumi Takasu Brette har arbetat mycket inom hotell och bostäder, och kommer även hon att jobba internt och externt med att tillgänglighetsgranska och skriva utlåtanden.

”För mig var det viktigt att kunna grunderna kring tillgänglighetsreglerna för att förstå och hitta bättre lösningar för tillgänglighet och utformning. Som arkitekt känner jag en ännu större trygghet med denna kunskap när jag använder det i projekt som jag jobbar med. Det gör att jag kan kontrollera min egen process när jag ritar och använda det som intern kompetens och stötta kollegor att hitta nya och bättre lösningar”, säger Izumi Takasu Brette.

Att ha tillgänglighetssakkunniga i verksamheten är en viktig del av Semrén & Månssons ständigt pågående arbete med att ställa om mot en hållbar framtid. 

”Vi är mycket nöjda med att vi utökar vår kompetens inom tillgänglighet, det gör det möjligt att erbjuda tjänsten till ännu fler kunder, i alla skeden. Vi kan också ta oss an externa uppdrag som enbart handlar om tillgänglighet. Tillgänglighet kan vara en utmaning, men med expertis och medvetenhet kan vi tidigt fånga upp kritiska frågor och hittar smarta lösningar som gagnar projektet, genom hela processen”, säger Sophie Dufva, regionchef på Semrén & Månsson i Göteborg.