Studentbostäder på KTH Campus

Publicerat 2014-01-21

Idag startar samrådet som ska pröva detaljplanerna för att bygga drygt 600 nya studentbostäder. Platsen är KTH Campus i Stockholm och Semrén & Månsson tillsammans med byggherren Einar Mattsson står bakom 270 av lägenheterna. 

Projektet är en del av en stor satsning för att bygga fler studentbostäder i Stockholmsregionen. Det är avgörande för Stockholms framtida konkurrenskraft som kunskapsstad att kunna erbjuda attraktiva studentmiljöer och bostäder.

KTH Rocks är samlingsnamnet på de byggnaderna som Semrén & Månsson har ritat. Projektet ställs nu ut på samråd tillsammans med de övriga detaljplanerna i området. Namnet KTH Rocks anspelar på byggnadernas utformning och omgivning - en förkastningsbrant i söder med synliga stenhällar och berg i dagen. Byggnadernas placering på campus högsta höjd följer områdets topografi, vilket rimmar väl med den historiska placeringen av byggnader på KTH.

KTH Campus är en del av ett riksintresse gällande sin kulturhistoria och karaktär, det är därför viktigt att de nya studentbostäderna hittar sin plats och uttryck i relation till den befintliga campus miljön.

Projektet är ett samarbete mellan Semrén & Månsson, Einar Mattsson och Funkia landskapsarkitekter.

Mer om projektet går att läsa på Stockholmsstads hemsida: www.stockholm.se/kthstudentbostader