Stort kliv framåt för Karlastaden

Publicerat 2017-12-22

Detaljplanen för Karlastaden på Lindholmen har vunnit laga kraft och den officiella byggstarten är därmed nära. En tidig julklapp för alla som arbetar med utvecklingen av den nya stadsdelen.

Semrén & Månsson är sedan 2014 rådgivare åt den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings and Merrill (SOM) i arbetet med Karlatornet, byggnaden som kommer att bli både stadsdelens och Nordens högsta byggnad. Kontoret har även uppdraget att rita två av de totalt åtta nya kvarteren i stadsdelen, ett med kontor och ett med bostäder.

- Beskedet att detaljplanen vunnit laga kraft är förstås välkommet. Vi är glada att processen kunnat fortskrida så pass snabbt, trots komplexiteten i ett stadsutvecklingsprojekt av den här storleken, säger Peter Herder, uppdragsansvarig arkitekt på Semrén & Månsson.

Bakom Karlatornet och Karlastaden står fastighetsbolagen Serneke och NREP. Karlatornet planeras stå klart 2021 och är den första byggnaden som kommer att påbörjas i den nya stadsdelen, som omfattar cirka 2000 bostäder, hotell, kontor och kommersiella lokaler. För Semrén & Månssons del fortsätter arbetet närmast med bygglov samt system- och detaljprojektering för Karlatornet i nära samarbete med SOM.