Spektakulära Spektrum i Nya Hovås

Publicerat 2015-08-19

Nu invigs mittpunkten i Nya Hovås - multifunktionsbyggnaden Spektrum. Den guldglittrande byggnaden innehåller ett brett spann av verksamheter som skola, ”small shops”, restaurang och bowlinghall för att huset skall sjuda av liv morgon som kväll.
– Med Spektrum vill vi korsa småstadens gemytlighet med storstadens kreativa framåtanda. Det blir en unik miljö för handel, arbetsliv och boende. Vi ser en stor efterfrågan på marknaden av en mer småskalig handel och butiker med personlighet, som ett viktigt komplement till volymhandeln och de vanligaste kedjorna, säger Jacob Torell, VD på Next Step Group och iniativtagare till Nya Hovås, en ny stadsdel i sydvästra Göteborg.

Klimatsmarta Spektrum blir med sin karaktäristiska fasad och skolgård på taket identitetsskapande för området. Fasadens guldfärgade raster har satts ihop av 19 000 unika delar och har tillsammans med husets multifunktionella innehåll gett byggnaden dess namn. Lamellerna ger form åt huset, men fungerar även som solavskärmning. En lösning som ger maximalt med dagsljus genom stora fönster men minskar behovet av att kyla byggnaden.

– Tanken med arkitekturen och formgivningen av fasaden var att ge Spektrumbyggnaden en självklar och framträdande plats i Nya Hovås, lite av Primadonnan på torget, säger arkitekt och koncern-VD Magnus Månsson som fick inspiration till husets under en resa till Barcelona.

Semrén & Månsson har även ansvarat för stadsplaneringen för Nya Hovås, där de varierande arkitektoniska lösningarna är en viktig del av områdets personlighet. Kommersiella lokaler blandas med bostäder och fasader, höjder och byggnadsstrukturer varierar genom området. Spektrum är navet i den framväxande stadsdelen. Tanken är att huset ska leva även efter lektionstid med kursverksamheter som samutnyttjar skolans lokaler och med bottenvåningens innehåll av butiker, restaurang och bowlinghall.

– Barn och vuxna som tillsammans håller centrum och Spektrum levande och tryggt på kvällar och helger är en sympatisk tanke som Next Step Group har förmedlat från start. Vi är stolta att med invigningen av Spektrum vara först ut i Nya Hovås, ett projekt med så långsiktigt positiva värden, säger Magnus Månsson.

Läs mer om projektet här: http://www.nsgroup.se/spektrum-vacks-till-liv/