Spaden i marken för utbyggnation av Skaraborgs sjukhus

Publicerat 2018-10-17

Skaraborgs sjukhus i Skövde ska växa med två nya fastigheter för psykiatri, akutmottagning, IVA och operation – en tillbyggnad som görs i samarbete mellan Semrén & Månsson och Tyréns. I måndags togs det allra första spadtaget.

- Efter många års arbete känns det bra att bygget nu är igång och vi får se projektet bli verklighet. Vår strävan har hela tiden varit att skapa ett modernt sjukhus som svarar upp mot framtidens behov. Vi har lagt stort fokus på att skapa effektiva flöden och samband som ger förutsättningar för en säker vård, säger Lena Kristiansson, uppdragsansvarig arkitekt för projektet och studiochef på Semrén & Månsson.

Ett stort antal besökare hade samlats för att bevittna ceremonin som inleddes med tal av bland annat fastighetsförvaltare, politiker, sjukhusdirektör och entreprenör. Som ett symboliskt första spadtag flyttades en stor sten – en rest från den herrgård som en gång fanns där sjukhuset nu ligger. Invigningsceremonin förrättades därefter av cheferna för de fyra verksamheter som ska hålla till i de nya husen.

- Idag bygger vi broar mellan vårddiscipliner och möjliggör en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård. Nu bygger vi framtidens sjukvård. Ett helt nytt modernt sjukhus för alla i Skaraborg, sa sjukhusstyrelsens ordförande Ulla-Britt Hagström.

Ny entré binder samman verksamheterna

Om- och tillbyggnationen av Skaraborgs sjukhus omfattar två separata fastigheter som ska byggas på västra sidan om befintligt sjukhus, och bindas samman på mitten i det som kommer att bli den nya akutentrén. Den norra, något mindre, fastigheten kommer att samla delar av psykiatrins verksamheter med både akutvård, dagvård och dygnet-runt-vård. I den andra byggnaden planeras en ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart samt nya operationsavdelningar. Den totala tillbyggnaden blir ca 65 000 kvm, vilket gör byggprojektet till det största i Skaraborg sedan sjukhuset byggdes.

Digitala verktyg för optimerad process

Projektet ligger också i framkant när det gäller användning av digital teknik. Eftersom projekteringen sker i 3D kan arkitekter och ingenjörer visualisera flöden, rum och funktioner för dem som ska jobba i sjukhuset och tidigt utvärdera olika lösningar. Något som är möjligt tack vare nära samarbete med BIM-specialisterna på Zynka BIM, systerbolag till Semrén & Månsson och marknadsledande inom digitalisering i fastighetsbranschen.

- Man kan säga vi bygger sjukhuset två gånger: först i 3D och sedan i verkligheten, säger Jörgen Sundhäll, vd på Byggdialog som är totalentreprenör för tillbyggnaden.

Byggnationen beräknas vara klar under andra kvartalet 2023.