Skanstorget i Göteborg ges nytt liv

Publicerat 2018-12-21

Utvecklingen av Skanstorget i Göteborg har varit en öppen fråga under lång tid. I maj utlystes en markanvisningstävling, där Semrén & Månsson tillsammans med aktörerna Serneke och Robert Dicksons stiftelse stod bakom förslaget Spira Skanstorget.

Stadsutvecklingstävlingen som utlystes för Skanstorget är en av de största som genomförts i Skandinavien. Utmaningen var att ersätta dagens stora parkeringsyta och skapa ett kvarter med fungerande torg och förskola.

Spira Skanstorget lägger stark tonvikt på hur stadsmiljön kan förbättras för barn och unga, genom aktivitetsytor, kreativa lokaler och förskola. Förslaget har även som mål att skapa ett nytt torg vid Övre Husargatan, tätt sammankopplat med levande butiksstråk och gångvägar upp till Skansen Kronan, där människor rör sig.

– Vi ville återigen göra Skanstorget till en plats för människor att mötas. I förslaget presenterar vi en torghall som öppnar upp för fri passage genom kvarteret dagtid. Tillsammans med den publika innergården, med restauranger och odlingsmöjligheter, erbjuder torghallen en naturlig samlingspunkt för alla göteborgare och boende i kvarteret, säger Sophie Dufva, arkitekt och kontorschef på Semrén & Månsson i Göteborg.

Förslaget tar stor hänsyn till områdets kulturmiljö, och den föreslagna förskolan som vetter upp mot Skansbergets grönområde bygger vidare på Hagas tradition av trähusbebyggelse och omvandlar Skansbergets baksida till en ny framsida. Ytterligare en viktig del i tävlingskriterierna var utvecklandet av 200 nya bostäder. I Spira Skanstorget syns en variationsrikedom av fasader, takvinklar och bottenvåningar klädda med naturliga material som adderar långsiktigt hållbara värden.

– För oss var det viktigt att skapa boenden i centrala delar för alla plånböcker, varför vi tillsammans med Serneke och Robert Dicksons stiftelse ritade för hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. I kvarteret Spira visas boende för olika livsstilar, behov och faser i livet, säger Sophie Dufva.

Under oktober månad bjöds göteborgarna in att rösta fram det vinnande förslaget, där bidraget från Ernst Rosén och Okidoki! Arkitekter fick flest röster. Semrén & Månsson gratulerar till vinsten och ser fram emot ett nytt kvarter som kommer att skapa mervärde för hela Göteborg.