Semrén & Månsson vinner stadsplanetävling i Moskva

Publicerat 2017-01-13

I konkurrens med flera framstående arkitektkontor i Ryssland går Semrén & Månsson segrande ur tävlingen om en stadsplan i sydvästra Moskva. Kontoret får därmed förtroendet att rita nya flerbostadshus, en skola och lokaler för kommersiell verksamhet på totalt cirka 260 000 kvadratmeter.

Arbetet med tävlingsbidraget är ett samarbete mellan den internationella studion i Göteborg och företagets ryska kontor i Sankt Petersburg.

– Det är väldigt roligt att få ett kvitto på ett väl fungerande samarbete med våra ryska kollegor. Tävlingsprocessen har ställt ovanligt stora krav på flexibilitet och lyhördhet från arkitekternas sida och vi är stolta över att ha kunnat möta beställarens behov under föränderliga förutsättningar, säger Maria Broman, ansvarig för Semrén & Månssons verksamhet i Ryssland.

Arkitekterna har lagt stor vikt vid att värna mänskliga värden som bryter av mot stadsbruset och det storskaliga. För att länka samman bostadsområdet med närliggande grönområden och skapa ytor för lek och rekreation har Semrén & Månsson samarbetat med Mareld Landskapsarkitekter. Upphöjda gårdar och en grön korridor som löper genom området är exempel på hur de boende kommer att kunna röra sig fritt utan att störas av biltrafiken.