Semrén & Månsson vinner markanvisning i Örebro

Publicerat 2015-06-02

I naturnära Södra Ladugårdsängen vill kommunen fokusera på det sociala livet på innergårdarna. Cykel- och promenadstråk som länkar samman stad och natur ska prioriteras när områdets 2000 nya bostäder växer fram.

Tillsammans med Järngrinden och Mjöbäck Entreprenad har Semrén & Månsson skissat på ett av områdets nya kvarter. Under juni månad påbörjas en gemensam förstudie tillsammans med kommunen och byggstart beräknas till hösten 2016.