Semrén & Månsson stärker upp inom stadsbyggnad

Publicerat 2018-10-26

Byggandet i Sverige är på väg mot nya rekordnivåer. När allt fler kommuner upplåter stora områden för byggnation ökar behovet av specialiserad rådgivning redan i tidiga skeden. Det tar Semrén & Månsson nu fasta på och vässar sitt erbjudande inom stadsbyggnad i både Stockholm och Göteborg.

- Vi har länge fokuserat på visionsarbete och uppfattar att byggherrar och kommuner allt oftare behöver nära rådgivning från oss redan från start. I det höga tempo som nu råder kan vi bidra med överblick och lyfta fram långsiktigt hållbara värden i planeringen, säger Jakob Örtendahl, arkitekt och studiochef för stadsbyggnad på Semrén & Månsson i Stockholm.

I Stockholm är Studio Stadsbyggnad redan väl etablerad. Bland pågående uppdrag märks bland annat planstrategiska projekt på Ekerö och i centrala Älta – bägge satsingar där Semrén & Månsson i tidigt skede stöttat kunden i diskussioner med kommunen. För att möta en ökande efterfrågan på byggherredrivna planer har studion även initierat nya samarbeten i områden där man sedan tidigare är aktiva. Nu byggs verksamheten ut till huvudkontoret i Göteborg, dit Elin Johansson rekryterats som ny studiochef.

- Jag har jobbat i tidiga skeden i hela mitt yrkesliv. Med tjugo års erfarenhet från den offentliga sektorn kan jag vägleda både kunder och medarbetare i de tidiga processerna så att vi lättare når den höga kvalitet vi alla eftersträvar, säger Elin Johansson.

Elin Johansson har en bakgrund som samhällsplanerare och kommer närmast från rollen som planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. På Semrén & Månsson kommer hon, utöver att leda stadsbyggnadsstudion, att dela ansvaret för kontorets bostadsstudio med befintliga studiochefen Jens Ragnarson. Med sin gedigna kunskap om samhällsplanering och Plan- och bygglagen blir hon en nyckelresurs inte minst i arbetet med byggherredrivna planprocesser.

- Redan för 4–5 år sedan var vi med och tog fram modellen för det som i dag kallas BoStad 2021 – satsningen som ska ge Göteborg 7000 nya bostäder till jubileumsåret 2021. Idén var att snabba upp planprocessen genom visionsstyrd planering och en integrerad tidsplan med bygglov och genomförande. Det fungerade då och det fungerar nu, men kräver helhetssyn och kompetenta samordnare processen igenom, säger Sophie Dufva, arkitekt och kontorschef på Semrén & Månsson i Göteborg.