Semrén & Månsson spetsar hållbarhetsarbetet – tillsätter hållbarhetsstrateg

Publicerat 2019-09-26

I veckan håller FN ett extrainsatt klimattoppmöte medan klimatrörelsen än en gång mobiliserar till manifestationer världen över. Samtidigt sluter svenska arkitekter upp för klimat och biologisk mångfald genom uppropet Architects Declare, där Semrén & Månsson Arkitekter är en av initiativtagarna. Budskapet är tydligt: Vi måste agera nu, och för att få ännu mer kraft i åtgärderna tillsätter kontoret en dedikerad hållbarhetsstrateg.

- Byggbranschen står för omkring en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp. Vi som verkar i föreskrivande led har ett enormt ansvar, men också möjlighet att göra skillnad. Främst som kunniga rådgivare så att vi tillsammans med våra beställare kan skapa projekt som är långsiktigt hållbara, på riktigt, säger Anna-Karin Nilsson som nu kliver in i rollen som hållbarhetsstrateg.

Anna-Karin Nilsson är byggnadsingenjör på Semrén & Månsson sedan 2016 och har parallellt haft rollen som kontorets hållbarhetsansvariga i Stockholm. Klivet upp till hållbarhetsstrateg innebär ett mer övergripande ansvar för att driva arkitektkontorets hållbarhetsarbete framåt, i Stockholm, Göteborg och på det nyligen etablerade kontoret i Malmö. Bland annat genom att se till att hållbarhet tar än tydligare plats i affärsplan och strategier, men framför allt genom konkreta åtgärder som skapar förutsättningar för projekt med positiva klimatavtryck.

- Att bygga vårt samhälle får aldrig ske på bekostnad av människor eller vår planet. Det är inte ett alternativ att fortsätta som vi alltid gjort, utan vi måste alla bidra utifrån vår bästa förmåga i omställningen från en linjär till en cirkulär byggbransch, säger Anna-Karin Nilsson.

Beslutet att tillsätta en hållbarhetsstrateg är en fortsättning på Semrén & Månssons pågående arbete med att ställa om mot en hållbar framtid. I vintras skrev kontoret under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn, och är nu en av initiativtagarna till klimatuppropet Architects declare som lanseras av Sveriges Arkitekter. Genom att bygga i egen regi har Semrén & Månsson också länge utforskat hur gedigna material betalar sig i ett långsiktigt perspektiv, liksom hur digitala verktyg kan användas för en optimerad process.

- Studier visar att bygg- och fastighetsbranschen skulle kunna halvera sina utsläpp till år 2030 med befintlig teknik. Vi vill utmana oss själva och branschen att använda den kunskap som redan finns samtidigt som vi driver utvecklingen framåt. Därför tillsätter vi en hållbarhetsstrateg med ökat fokus på frågorna samt är med och initierar Architects Declare, säger Ulrika Liss-Daniels, vd för Semrén & Månsson Group.