Semrén & Månsson sätter prägel på centrala Moskva

Publicerat 2019-06-14

Semrén & Månsson har gått segrande ur tävlingen om ett prestigefyllt uppdrag i centrala Moskva, där ett bostadsområde på 150 000 kvadratmeter med sju höghus och ett flertal bostadskvarter kommer att utvecklas med byggstart redan under 2019. 

– Vi är mycket stolta och glada över vinsten, den visar att svensk arkitektur är på internationell frammarsch och en stark exportvara, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Redan för drygt ett år sedan vann Semrén & Månsson den så kallade masterplantävlingen för det exklusiva bostadsområdet som ska byggas i centrala Moskva, alldeles intill Moskvafloden. Projektets 150 000 kvadratmeter – en yta motsvarande 20 fotbollsplaner – omfattar sju höghus, fyra bostadskvarter och ett småskaligt, exklusivt kvartersområde på flodens västra sida. Den nu aktuella arkitekturtävlingen fokuserade på gestaltningen av området. Här tog Semrén & Månsson hem samtliga tre deltävlingar i konkurrens mot välkända internationella arkitektkontor från Frankrike, USA och Singapore.

– Byggherren har mycket höga ambitioner med projektet och eftersträvar en internationell prägel med hög arkitektonisk nivå för hela området. Att vara en del av utvecklingen i en så central del av Moskva är ett stort ansvar och en fantastisk möjlighet för svensk arkitektur, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson.

– Det är oerhört glädjande att svensk traditionell varuexport nu breddas med alltmer omfattande tjänsteexport också. Just på arkitektområdet har Sverige stolta och långvariga traditioner i Ryssland. Ett exempel är det anrika Hotel Astoria i S:t Petersburg från början på förra seklet, som ritades av den svenske arkitekten Fredrik (Fjodor) Lidvall, säger Heinz Sjögren, VD i Svensk-Ryska Handelskammaren.

Det nya bostadsområdet kommer att bli ett nytt landmärke för staden då det står färdigt, och byggstart förväntas redan under 2019. En uppskattad del i det vinnande tävlingsbidraget var utgångspunkten att ha människan i fokus redan i designprocessen.

En utvecklad arkitektroll

– Vi ser att arkitektur bör addera fler värden utöver vacker form. Det är viktigt att den också bidrar till en stad som människor trivs i, det är först då vi får levande samhällen. Skalorna måste vara anpassade till det mänskliga perspektivet, säger Maria Broman, arkitekt och vd för Semrén & Månssons internationella verksamhet.

Semrén & Månsson har varit verksamma i Ryssland i sju år och genomfört sjukhus- och bostadsprojekt över hela landet. Idag är kontoret representerat i både Moskva och St. Petersburg med 50 medarbetare som inkluderar arkitekter, ingenjörer och konstruktörer.

- I Ryssland tar vi en generalkonsultroll i projekten, ett arbetssätt som innebär att vi tar ansvar hela vägen från projekteringsskedet till byggnation. Det skapar en trygghet hos beställaren att visionen faktiskt kommer att realiseras. Den här utvecklade arkitektrollen är något jag hoppas och tror kan vara något för Sverige att ta efter, säger Maria Broman.